Först, lite statistik:

-------------------------------------
C++ course 1999, statistics:
-------------------------------------
Registrerade studneter:      153

Bonus points:        No   %
-------------------------------------
Bonus 1 - Lab A-D:     72 47.1%
Bonus 2 - Lab E-G:     60 39.2%
Bonus 3 - All Labs:     60 39.2%
Bonus 4 - Lab H:      23 15.0%
Bonus 5 - Projekt:     22 14.4%

Något poäng:        97 63.4%
Total 1 poäng:       31 20.3%
Total 2 poäng:        8  5.2%
Total 3 poäng:       37 24.2%
Total 4 poäng:       20 13.1%
-------------------------------------

Tentamen          1999-06-01  1999-08-17
               No   %  No   %
---------------------------------------------------
Antal närvarande:     102 66.7%   21 13,7%
Antal godkända:       84 82.4%   17 81,0%
Antal underkända:      18 17.6%   4 19,0%
Betyg 3 -antal:       21 20.6%   10 48,0%
Betyg 4 -antal:       31 30.4%   6 28,6%
Betyg 5 -antal:       32 31.4%   1  4,4%
---------------------------------------------------
Underkända utan någon bonus 12 66.7%   4 100,0%
Godkända utan någon bonus: 13 12.7%   11 52,4%
Bättre betyg pga bonus:   21 20.6%   4 19,0%
---------------------------------------------------

Godkända totalt:      101 66,0%
---------------------------------------------------
Resultatet visar att: 

Vill du titta på ditt betyg.? Här kommer en inofficiell lista, ingen ansvar tas om någon uppgift är felaktigt. Den officiella listan kan ni se på anslagstavan.Först när den officella listan är klar, kan ni hämta era tentor.

Fortfarande intresserade av resultat?


Antal accesser [an error occurred while processing this directive]