CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 4, 2002

Laborationer

För att erhålla bonuspoäng på tentamen skall respektive laboration vara redovisad för laborationsassistent senast på deadline dagen för respektive labbgrupp. Deadline för varje laboration framgår i respektive laborationsbeskrivning nedan. 

De laborationer som är markerade med "Deadline" skall redovisas, de andra skall inte redovisas. Dock bör alla laborationer göras eftersom vissa av de senare laborationerna bygger vidare på tidigare labbar.

Laborationerna får utföras i grupper om maximalt två. Bägge skall kunna redovisa hur programmet fungerar.

Glöm inte att det också finns en projektuppgift med deadline!

 

Laboration 1

I den första laborationen ligger tyngdpunkten på att bekanta sig med objekt och anrop till medlemsfunktioner. Dessutom är målet att bekanta sig med vissa delar av STL (standardbiblioteket).

Laboration 2

Redovisas: Deadline för bonuspoäng 2002-05-28

Laboration 2 är en introduktion till klassbegreppet. I denna laboration skall ni skapa egna klasser samt att vinna färdighet i grundläggande C++ programmering. Tonvikt ligger på att skapa generella och bra gränssnitt till klasserna, för att dessa skall kunna återanvändas i senare laborationer.

Laboration 3

Redovisas: Deadline för bonuspoäng 2002-05-28

I den tredje laborationen skall ni fortsätta att öva på klasser och dessutom skall ni använda er av operatoröverlagring. I denna laboration skall ni skapa en egen string-klass.

Laboration 4

I laboration 4 skall ni bekanta er med klass-arv, träna på hur konstruktörer anropas i en arvshierarki och använda er av multipelt arv.

Laboration 5

Redovisas: Deadline för bonuspoäng 2002-05-28

I laboration 5 skall ni förbättra klasserna där ni använde multipelt arv. Ni skall använda virtuellt arv, virtuella metoder och abstrakta klasser. I uppgifterna kommer ni att skapa en "grafisk" editor där man kan skapa olika geometriska objekt, som skall kunna sparas och laddas från fil.

Laboration 6

Redovisas: Deadline för bonuspoäng 2002-06-04

I denna, sjätte och sista labb, skall ni använda er av några av C++ funktioner som kan förbättra programkoden i både läsbarhet och funktionalitet. Ni får lära er att använda exceptions, templates och namespaces.

CD5250
Nyheter
Kursinformation
Föreläsningar
Labbar
Projektuppgift
Gott och blandat
C --> C++
STL-intro
Size-klassen
Visual C++
Kursplan
Schema
Underrubriker
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Laboration 5
Laboration 6
Ansvarig lärare: Stefan Råmonth - stefan.ramonth@realfast.se
Senast uppdaterad: