CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 4, 2002

Kursinformation

 

Kurslitteratur

Kurslitteratur är Jan Skansholms "C++ Direkt". Den är skriven på svenska och tar upp de viktigaste delarna i C++. Boken är inte något krav för att klara kursen, då motsvarande information kan hittas på andra sätt (andra böcker, nätet m.m.). Boken är heller inte någon garanti för att klara kursen ;)

Dock! De referenser som kommer att ges är antingen till kurshemsidan eller till "C++ Direkt"

 

Bonuspoäng på tentan

Lite info om bonuspoäng på tentan:

Minst 18 poäng måste samlas från tentamen. Därutöver adderas eventuella bonuspoäng för att ge den slutgiltiga poängsumman.

Laborationer som är redovisade senast på deadline ger en bonuspoäng vardera. Projektuppgiften ger två bonuspoäng om den är redovisad senast på deadline.

Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentatillfälle samt på första omtentan. Poängen ser normalt ut enligt nedan:

Max Poäng: 40 (preliminär)

Betygsgränser (preliminära):

3: 20

4: 28

5: 36

 

Onlinelitteratur

(OBS! Dessa får under inga omständigheter skrivas ut på skolans skrivare!)

Förslag från en anonym tidigare kursdeltagare:
http://www.infa.abo.fi/~chakie/kurser/c++/html/book1.html (svenska)

Thinking in C++ Volume 1 av Bruce Eckel
Thinking in C++ Volume 2 av Bruce Eckel

 

Offlinelitteratur

C++ Primer av Stanley Lippman (engelska, ganska djupgående)

The C++ Programming Language (Third Edition) av Bjarne Stroustrup (Mannen som uppfann språket C++). Denna bok beskriver C++ i detalj. Rekommenderas endast för de särskilt intresserade.

 

Lärare

Ansvarig lärare är Stefan Råmonth (stefan.ramonth@realfast.se).

 

Laborationsassistenter

Laborationsassistenter för kursen är:

Christian Hultman chn98028@student.mdh.se. Grupp D.

Christian Andersson (cribbe@mds.mdh.se) Grupp C 

Grupp A och B:

Patrik Samuelsson psn98020@student.mdh.se Tobias Samuelsson, tsn98026@student.mdh.se

 


(Tidigare labbassistent för grupp A och B:
Ola Ottemalm (olorin@mds.mdh.se))

(Tidigare labbassistent för grupp C:
Larisa Rizvanoic (021-133483@telia.com)


Christian Andersson (cribbe@mds.mdh.se) Grupp A Lab3 11/4 
Markus Nilsson (markus.nilsson@mdh.se) Grupp A Lab2 4/4 och Lab6 29/4

CD5250

Nyheter
Kursinformation
Föreläsningar
Labbar
Projektuppgift
Gott och blandat
C --> C++
STL-intro
Size-klassen
Visual C++
Kursplan
Schema
Underrubriker
Kurslitteratur
Bonus poäng
Onlinelitteratur
Offlinelitteratur
Lärare
Laboratorieassistenter
Ansvarig lärare: Stefan Råmonth - stefan.ramonth@realfast.se
Senast uppdaterad: