OOP med C++ - översikt av innehållet

Observera! Nedanstående planering är preliminär! Det kan visa sig bli nödvändigt med förändringar.

Första veckan

Inledning till kursen

Syftet med kursen, kursplan, kursbok, labbar, lokaler, etc.

Grundläggande ideer, likheter och skillnader gentemot C

Läs 1 - 2, 3.2.3 - 3.7, 3.10, 4.14, 5.1 - 5.2, 7.3, 7.6, 8.4, 9.1 t.o.m. 9.1.4, 9.2, 10.1 - 10.2, tot 174 sidor

Labbmiljön: Inloggning, lösenord, Borland Turbo C++-miljön

Andra veckan

Grundläggande om klasser och objekt - Objektbaserad programmering Läs 13 t.o.m. 13.3.4, 19 sidor

(Arv får vänta)

Mer om klasser och metoder/member functions

Läs resten av kap. 13, 58 sidor

Tredje veckan

Enkel felhantering med assert-makrot

Exception Handling

Läs kap. 11, 24 sidor

Viktig del av klassbiblioteksdesign

Initiering, tilldelning och destruktion av objekt

Läs kap. 14, 48 sidor

Fjärde veckan

Överlagring av operatorer; Friends; "Användardefinierad typkonvertering" (User-defined conversions)

Läs kap. 15, 73 sidor

Klassmallar

Läs kap. 16 t.o.m. 16.8, 46 sidor

Klassmallar (och mer om funktionsmallar) (16, 10.3 10.11)

Femte - sjunde veckan (ev. mer detaljerad plan senare)

Genomgång av förutsättningarna för projektarbetet görs sjätte veckan

Objektorienterad programmering

Läs kap. 17 (86 sidor), 18 (55 sidor), 19 (41 sidor)

Objektbaserad programmering + arv = objektorienterad programmering

Åttonde veckan

Allmän repetition

genomgång av gammal tenta


Överkurs/bredvidläsning

(gås igenom i mån av tid/behov)

Abstract Container Types (kap. 6, 12)

"Text Query System"

Vektorer, iteratorer, generiska algoritmer

pekare till funktioner, funktionsobjekt (kap. 7.9, 12.3, 13.6)

The iostream Library (kap. 20)

Namnsättningskonventioner (diskussionsämne)


Mats Medin (mmi@idt.mdh.se)                   Uppdaterad 2000-02-09