Diverse exempelfiler

Senast uppdaterad 2000-12-12

baseaccess.cpp visar att även om data i basklassen är åtkomligt från underklasserna
(skyddat arv) så går det inte att från en underklass komma åt basklassdata i en annan
underklass.

twolevels.cpp visar att man inte kan komma åt basklassens basklasskonstruktor utan måste
ta det ett steg i taget (med undantag för då virtuellt arv är inblandat).

sharestatic.cpp visar att härledda klasser kan utnyttja en gemensam klassvariabel i basklassen.

forward.cpp visar när man har användning av att deklarera en klass utan att definiera den.

virtuality.cpp visar virtuella funktioner.

multiple.cpp visar en del aspekter på virtuella funktioner och multipelt arv.

privatkaffemaskin.cpp är ett stort exempel på hur man kan använda privat arv för att åstadkomma aggregation -
detta anses av många vara orent och felaktigt.

kaffeaggregat.cpp visar motsvarande renläriga lösning medelst vanlig/riktig aggregation.

setanv.cpp visar hur set används. Funkar tyvärr inte under Visual C++ 6, däremot under Borland.

telefonbok.cpp visar hur map används.(ej testad i Microsoft-miljö, funkar i Borland)

vectoranv.cpp visar hur vector används. (nu uppdaterad till att funka i Microsoft-miljö)

farg.cpp visar en konverteringsoperator (user defined conversion).