CD5250 - Kodexempel vecka 4

Senast uppdaterat 2000-11-23


Klassen Fordon med specialiseringarna (underklasserna) Bil och Lastbil samt Person-klassen som realiserar ägare till fordon.
I Personobjekt ingår objekt av Adress-klassen. Tillhörande testprogram.
Observera En abstrakt överklass dvs med bara rent virtuella funktioner - som heter Djur och dess underklasser samt ett testprogram.
Studera hur de olika implementationerna av de virtuella funktionerna körs fast det är samma anrop från testprogrammet.
Se speciellt på Cheshirekattens sätt att flytta sej, där överrids medlemsfunktionen i Katt-klassen.
Studera även hur det funkar resp. inte funkar med array av basklasspekare resp array av objekt (slicing).
Värt att notera: det är inte tillåtet att ha en array av referenser. (försök ska ni se)

privatkaffemaskin.cpp visar privat arv, som anses fult av "skandinaviska skolan" men lär brukas mer i USA.
kaffeaggregat.cpp visar samma program omgjort till ren aggregation. JÄMFÖR!

OBS!
Jag har av praktiska skäl lagt flera klasser i samma fil, det är INTE tillåtet att göra så på labbarna!

Beträffande medlemsfunktions-kod i headerfil är det tillåtet så länge { koden } får plats på en enda rad och man inte behöver scrolla i sidled för att se hela raden, annars ska koden vara i cpp-fil! I tveksamma fall avgör labass.