CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5p

Laboration C - Klassvariabler och klassmetoder


C1 - Klassvariabler

C2 - Klassmetoder

C3 - Exceptions

Gör två globala funktioner som ska anropas av ditt testprogram, en för insättning och en för uttag på bankkonto. Man ska mata in antal kr man tar ut resp, sätter in. Dvs Du ska ha ett huvudprogram, två funktioner (som inte ligger i någon klass) för användarinteraktion vid insättning resp. uttag, och en bankkontoklass.
Ändra BankKonto-klassen så att den får metoder för att hantera detta. Om begärt uttag är större än den summa som finns på kontot ska uttagsmetoden generera ("kasta") en exception.
Gör olika varianter av ett testprogram med ett bankkonto och de två funktionerna och demonstrera för labass vad som händer vid för stort uttag om
  1. Ingen hantering (catch) av exception finns
  2. Exception hanteras i huvudprogrammet main()
  3. Exception hanteras i den globala uttagsfunktionen

C4 - Mer klassvariabler

Utöka din bankkonto-klass med automatgenerering av unikt kontonummer. (Numret behöver bara vara unikt inom en programexekvering, exv. 1, 2, 3 osv.) Utöka testprogrammet med öppnande av nya konton. Testprogrammet ska visa vad de nyöppnade kontona får för nummer.

Frivillig extrauppgift: inför dödande av konton och återanvändning av kontonummer från dödade konton.