CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5p

Laboration D - Initieringskonstruktorn och initieringsoperatorn


D1 - String

D2 - Överlagra operatorer för klassen String

D3 - Addera strängar med String objekt.

så går det inte så bra, eftersom man applicerar operatorn + på "Kalle", vilket inte är ett objekt av klassen String.

Detta kan man dock även här kringgå genom att definiera en vanlig funktion som gör detta och sedan deklarera den som en friend metod till klassen String.

Efter att ha gjort detta skall du t.ex. kunna exekvera följande kod:

och erhålla följande utskrift:

D4 - Jämförelse av String objekt

D5 - Överlagring av operatorer för klassen KomplexVektor