Omtentan 00-08-12Här är själva tentan

lösningsförslag


Uppg 1.1
Uppg 2 med felen markerade
Uppg 3
Uppg 4
Uppg 5 - UML   - kod
Uppg 62000-08-17 /MM