CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5p

Projektuppgift - Tetris / Pacman


Tetris/Pacman

Uppgiften består av att designa och implementera ett fullt fungerande Tetris eller Pacman (välj en!) med hjälp av Borlands ramverk för Windowsapplikationer, ObjectWindows Library (OWL).

En mer detaljerad specifikation av Tetris projektuppgiften.

En mer detaljerad specifikation av Pacman projektuppgiften.

OWL How (Info om Borlands klassbibliotek)

Ett exempel på ett Windowsprogram skrivet mha. Borland ObjectWindows for C++, Borland C++ 4.5 och C++ 5.02 grejor finns här:

Redovisning av projektuppgiften

Projektuppgiften skall lösas på ett objektorienterat sätt, individuellt eller i grupper om högst två personer.
Redovisning sker genom programkörning samt genomgång av lösningen.
Dessutom skall en välskriven rapport lämnas in. Den ska beskriva, med  text och figurer, hur programmet är uppbyggt.
Vidare skall en diskett bifogas innehållande både er rapport och all er programkod.
Endast namngivna, läsbara och väl indenterade program kommer att bedömas.

Om du känner dig osäker på hur en teknisk rapport bör se ut så läs igenom följande dokument: rapport.pdf