CD5250

Objektorienterad programutveckling med C++, 5p


Föreläsningsschema

KURSSCHEMA (lokaler och tider för föreläsningar och laborationer)

Översikt av kursinnehållet (utförligare än nedan men ej uppdaterat efter gjorda förändringar)

Föreläsningarna äger rum måndagar och torsdagar i sal V260 (första 3 gångerna var i Brinken), kl 17:15 - 19:00 ca
Efter föreläsningarna tillfällen för laborationshandledning i salarna V441 (lab11) och V442 (lab12) kl 19:15 - 22:00. "Halva klassen" måndag och halva klassen torsdag.
 
 
Vecka/datum
  Aktivitet
Läsanvisningar  
2000-01-24 
2000-01-27
  Språklig översikt 
  C++ som ett bättre C:
  Kommentarer, Block, "Minsta möjliga scope", Explicit typkonvertering, Namespaces, Streambaserat I/O, Strings, Funktionsöverlagring, Defaulta funktionsargument, Dynamisk minnesallokering, Referensparametrar, Inline, funktionsmallar 
  OH Powerpoint 95
  OH Powerpoint 97
C++ Primer: 
Kap. 1-2 (ger översikt av C++). 
Kap. 3.2.3-3.7, 3.10. 4.14. 5.1-5.2, 7.3, 7.6, 8.4, 9.1 t.o.m.9.1.4, 9.2, 10.1-10.2 (speciellt för C++).
 
2000-01-31 
   
  Objektbaserad programmering: Objekt, klasser och instanser 
  Komposition "by value" resp. "by reference/pointer" 
  OH Powerpoint 95
  OH Powerpoint 97
  Extra OH "Constigt" (1 sida) Powerpoint 95
  dito Powerpoint 97
C++ Primer: 
Kap.13 t.o.m.13.3.4
 
2000-02-03
  Konstanta objekt 
  Klassvariabler och klassmetoder 
  Scope och namnupplösning 
  (OH se 2000-01-31)
C++ Primer: 
Resten av kap.13
 
2000-02-07 
2000-02-10
  this-pekaren 
  Exception Handling 
  Konstruktorer och destruktorer 
  Initieringskonstruktorn 
  Tilldelningsoperatorn 
  OH Powerpoint 95
  OH Powerpoint 97
C++ Primer: 
Kap.11 och 14
 
2000-02-14 
2000-02-17
  Operatoröverlagring 
  Friends (vänner) 
  (User-defined conversions) 
  OH Powerpoint 95
  OH Powerpoint 97

  Objektorienterad programmering
  Arv (inkl exempel på synligt arv, att jobba med arv) 
  Olika typer av arv (public, protected och private) 
  Abstrakta överklasser 
  Problem med statisk allokering i samband med olika subtyper 
  Konvertering subtyp <-> supertyp, implicit resp. dynamic_cast 
  OH Powerpoint 95
  OH Powerpoint 97
  exempel anställd och chef
  exempel ritobjekt
  exempel ritprogram (kort skiss)

C++ Primer: 
Kap.15, 17, 18.3 t.o.m. 18.3.3, 19.1 t.o.m. 19.1.1
 
2000-02-21 
Dynamisk bindning och polymorfism 
Substitutionsprincipen 
Konstruktorer och destruktorer i samband med komposition och arv. 
Exempel på basklass-access, virtuella funktioner, samt olika typer av arv 
OH Powerpoint 95
OH Powerpoint 97
(Baseras också på C++ Primer kap. 17)
2000-02-24 

 

Multipelt arv 
Virtuellt arv, virtuell basklass 
Konstruktorer vid multipelt arv 
typeid & type_info 
Lite om Objektorienterad analys och design: relationstyper, när de används, hur de implementeras med C++ 
OH Powerpoint 95
OH Powerpoint 97
exempel privatkaffemaskin.cpp
exempel multiple.cpp
C++ Primer: 
Kap. 18.1, 18.2, 18.3.4, 18.4, 18.5, 19.1.2, 19.1.3
2000-02-28 
Genomgång av projektuppgiften
"OWL HOW", se hemsidan
2000-03-02 
2000-03-06 
exceptions som arvshierarki 
Klassmallar (class Templates) 
Abstrakta container-typer 
OH powerpoint 95
OH powerpoint 97
Iteratorer 
Generiska algoritmer 
OH powerpoint 95
OH powerpoint 97
exempel vectoranv.cpp
exempel setanv.cpp
exempel telefonbok.cpp
C++ Primer: 
Kap. 19.2, 16, 6, 12
2000-03-09 
2000-03-13
  Repetition 
   
2000-03-16
Genomgång av gammal tenta
lösningar till den gamla tentan vi gick igenom

Laborationer