CD5250

Objektorienterad programutveckling med C++, 5p

Sidan senast uppdaterad 2000-12-12

Föreläsningsschema

Föreläsningarna äger rum tisdagar och torsdagar i Brinken högst upp i IDt-huset kl 17:15 - 19:00.
 
Datum
  Innehåll 
  OBS med länkar till OH
Läsanvisningar Stroustrup
(se även OH)
OBS! Råd-avsnitt sist i varje kapitel!
 
Första veckan:
2000-10-31 
2000-11-02
  Språklig översikt 
  C++ som ett bättre C i procedurell programmering:
  Kommentarer, block, "minsta möjliga scope", explicit typkonvertering, namnrymder (namespaces), Streambaserat I/O, string-klassen, funktionsöverlagring, standardargument (defaultargument) till funktioner, dynamisk minnesallokering, referensparametrar, inline, funktionsmallar 
  kodexempel
Rundtur i C++: Kap. 2.

Repetition av C: Kap. 4, 5.2, 5.7, 6.2 t.o.m. 6.2.5, 6.3.

Nytt: 3.2-3.7.1, 4.2, 5.1, 5.3-5.6, 6.2.7, 6.3.1, 6.4, 7.1-7.6, 8.2, 13.3, 21.5 t.o.m. 21.5.2.
(3.7.2, 7.8 till exklusive 7.8.1,  20 för den som vill läsa mer.)

 
Andra veckan:
2000-11-07
2000-11-09
Kapitel 10.1-10.2.  
Tredje veckan:
2000-11-14 
2000-11-16
24.3.7.2 första halva sidan.
10.4

11.1-11.3, 11.6-11.7 
11.5
11.4

 

 
Fjärde veckan:
2000-11-21 
2000-11-23
  Objektorienterad programmering
  Arv - exempel på synligt arv, att jobba med arv, dynamisk bindning och polymorfism, substitutionsprincipen, olika typer av arv (public, protected och private), implicit konvertering från subtyp till supertyp, abstrakta överklasser, varför man måste använda pekare eller referens - slicing
  Implementation av arv, vad som ärvs, anrop av basklasskonstruktor, åtkomst av överklassmedlemmar, virtuella funktioner och abstrakta överklasser, arv av beteende resp. arv av implementation, konstruktorer och destruktorer i samband med komposition och arv, skyddad konstruktor, virtuell destruktor.
  "Tveksamheter": konvertering till subtyp med dynamic_cast; typeid och type_info
  kodexempel
Kapitel 12, 15.3 utom 15.3.2.1, 15.4.   
Femte veckan
2000-11-28
2000-11-30
Multipelt arv
Virtuellt arv, virtuell basklass, konstruktorer vid multipelt arv. 
Genomgång av projektuppgiften???
 Lite om Objektorienterad analys och design: relationstyper, när de används, hur de implementeras med C++ 
Kodexempel multipelt arv+typeid
se även baseaccess.cpp, twolevels.cpp och virtuality.cpp på sidan "diverse exempelfiler" samt Rational Softwares sidor om UML
15.2.
Sjätte veckan
2000-12-05
2000-12-07
Undantag (exceptions)
Mallar (templates)
kodexempel
Kapitel 14
Kapitel 13.
Sjunde veckan
2000-12-12
2000-12-14
Lite om datasamlingar (abstract container types)
Iteratorer
Generiska algoritmer
kodexempel (vectoranv.cpp)
Repetition
 (Ev. valda delar ur kapitel 16-19, alternativt räcker det att se på de OH/exempel som visas på föreläsningarna denna vecka)
Åttonde veckan
2000-12-19
2000-12-21
  Repetition forts
  Genomgång av gammal tenta