CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 4, 2001

Nyheter

2001-08-15

Tentauppgifterna för VT01 finns att ladda ned

2001-07-31

Omtentamen går den 20 augusti 08:30 - 13:30 i kopparlunden.

2001-06-06

Lite information om bonuspoäng vid tentan. Bonuspoängen adderas till tentaresultatet (1 poäng för respektive laboration samt 2 poäng för projektet). 20 poäng krävs för godkänt. Dock måste man samla ihop minst 18 av dessa från tentan. Bonusen gäller även vid första omtentan.

Kontrollera även att era bonuspoäng och redovisningar är korrekt införda på redovisningssidan.

Lycka till!

2001-05-29

Observera att ni kan använda er av Bounce-projektet i Tetris-projektet för att slippa Bekymra er för mycket om MFC. Det är alltså enklast att modifiera Bouce-projektet så att det passar era behov. Jag upprepar, ni behöver inte göra ett eget MFC-projekt!

2001-05-20

Här kan ni hitta Gamla tentor.

Extra labtillfällen sätts in på måndag eftermiddag 28/5 i v408 (grupp A) och onsdag för- (grupp C) och eftermiddag (grupp B) 30/5 i v408.
(Försök att hålla er till respektive grupp för att undvika kaos. Om det inte är många på kö och i mån av plats kan ni även vara på plats utöver er tilldelade grupps tid.)

2001-05-16

OH-blad för föreläsning 7 finns på föreläsningssidan.

2001-05-07

OH-blad för föreläsning 6 finns på föreläsningssidan.

Den sista laborationen (6) ligger upplagd på laborationssidan.

Nu finns kodskelett för projektuppgiften att ladda ned (bounce.zip). Mer information finns på projektsidan under sektion materiel.

2001-05-03

Projektuppgiften finns nu upplagd på projektsidan. Här kommer det att komma mer material senare, med bl.a. ett laborationsskelett för MFC (Microsoft Foundation Classes).

Här kommer antagligen en glad nyhet: Deadline för laboration 4 flyttas fram till den 10:e maj istället för den 7:e maj. Se dock gärna till att klara av den så fort som möjligt för att undvika tidsbrist på laboration 5 istället.

2001-04-26

Laboration 5 finns nu upplagd på laborationssidan.

Deadline för laboration 3 är den 2 maj. Studera gärna Size-klassen för att få nyttiga tips för både laboration 2 och 3.

2001-04-21

Preliminära OH-blad till föreläsning 4 finns nu upplagda på föreläsningssidan.

OBS! Laboration 4 har genomgått smärre förändringar och fått sista partiet förflyttat till en senare laboration

2001-04-20

Det är väldigt många som har arbetat på för att få bonuspoäng för första laborationen och de flesta har även hunnit lämna in uppgifterna i tid. Jag hoppas att trenden kan hålla i sig även för laboration 2 vars deadline börjar närma sig. Maila in lösningarna till msl@mdh.se före den 24 april.

2001-04-19

På allmän begäran finns nu en sammanfattad Size-klass för beskådan och begrundan upplagd.

I laboration 3 kan det uppstå problem när man använder "using namespace std" och "friend" tillsammans. På grund av en bugg i Microsofts kompilator så hamnar friend-funktioner i std's namespace. Detta går att undvika genom att undvika att använda "using namespace std" i den fil där "friend" används. Istället används exempelvis "std::ostream" notationen för att bestämma aktivt namespace.

Alltså:

 • Använd inte "using namespace std;" i samma fil som ni har annänt er av "friend".
 • Använd "std::XXXX" (där XXXX byts ut mot lämpligt klassnamn liggande i std) när ni skall använda STLs klasser
 • På denna adress finner ni mer specifik information om buggen: http://www.cs.virginia.edu/~csadmin/pc/pclabs/vc_faq/#5

  2001-04-18

  VIKTIGT! I laborationssal V407 är installationen av Visual C++ felaktig. Därför måste ni ladda ned följande program DPartition.reg och dubbelklicka på filen (eller eventuellt köra den direkt på plats). Detta kommer att ställa om en del inställningar i er profil så att ni kan köra developer studio i V407 (och på alla andra datorer som har Visual C++ installerat på "D:\Program\Microsoft Visual Studio"). DOCK kommer ni inte att kunna använda Visual C++ i t.ex. V408 utan att ändra tillbaks inställningarna igen. Detta gör ni med filen CPartition.reg. D.v.s. om det finns en katalog "C:\Program\Microsoft Visual Studio" så kör CPartition, och om det finns en katalog "D:\Program\Microsoft Visual Studio" så kör DPartition!

  CPartition.reg
  DPartition.reg

  Föreläsningsanteckningar för föreläsning 3 finns nu att ladda ned från föreläsningssidan.

  Laboration 4 finns nu upplagd på laborationssidan.

  2001-04-11

  Deadline för laboration 1 närmar sig, och de som har redovisat men ännu inte mailat in lösningarna till msl@mdh.se bör skynda sig för att erhålla bonuspoäng på tentan!

  Laboration 3 finns nu upplagd på laborationssidan.

  Detta är en länk till information om studentlicenser för Microsofts Visual C++.

  2001-04-10

  Föreläsningsanteckningar för föreläsning 2 finns nu att ladda ned från föreläsningssidan.

  2001-04-09

  Deadlines och beskrivning av vilka regler som gäller för bonuspoäng på tentamen finns nu på laborationssidan.

  2001-04-06

  Det finns en ny sida där ni kan se status (Redovisningar) för era laborationer. Där framgår om ni har redovisat, lämnat in, fått godkänt, eller erhållit tentabonuspoäng för de olika laborationerna samt projektuppgiften. Dessutom finns laboration 2 nu utlagd på laborationssidan.

  2001-04-04

  Föreläsningsanteckningarna för första föreläsningen finns nu att ladda ned från föreläsningssidan. OBS! Om ni måste skriva ut dessa så gör det med 6 bilder per sida, och gärna dubbelsidigt. Ni får ABSOLUT INTE skriva ut dem på annat sätt. Tänk på miljön och ekonomin. Om någon blir ertappad med att ha skrivit ut endast en bild per sida eller med något liknande slöseri så kommer inga fler föreläsningsanteckningar att läggas upp på hemsidan.

  2001-04-03

  Nu finns det länkar under panelen "aktuellt" till en introduktion till Visual Studio (Visual C++), samt en introduktion till STL (standardbiblioteket). Föreläsningsanteckningarna kommer upp i morgon (onsdag).

  CD5250
  Nyheter
  Kursinformation
  Föreläsningar
  Labbar
  Projektuppgift
  Redovisningar
  STL-intro
  Size-klassen
  Visual C++
  Kursplan
  Schema
  Aktuellt
  Projektuppgift
  Föreläsning 7
  Laboration 6
  Ansvarig lärare: Martin Skogevall - martin.skogevall@mdh.se
  Senast uppdaterad: Wed Aug 15 14:30:08 GMT+02:00 2001