CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 4, 2001

Laborationer

För att erhålla bonuspoäng på tentamen skall respektive laboration vara inskickad till msl@mdh.se senast dagen för deadline. Deadline för varje laboration framgår i respektive laborationsbeskrivning nedan. Dessutom skall laborationen vara redovisad för laborationsassistent före tentamen. Lösningen ni skickar in är den som gäller vid bedömning, inga kompletteringar tas emot efter deadline.

För varje laboration där det passar finns det en referensfil som ni kan ladda hem. Filen är en exekverbar fil som ni kan använda för att jämföra funktionaliteten med era egna program för att undvika ev. missförstånd och räta ut eventuella frågetecken. Ibland kan det även finnas övriga datafiler som kan vara till hjälp.

Laborationerna får utföras i grupper om maximalt två. Bägge skall kunna redovisa hur programmet fungerar.

Laboration 1

Deadline 2001-04-16

I den första laborationen ligger tyngdpunkten på att bekanta sig med objekt och anrop till medlemsfunktioner. Dessutom är målet att bekanta sig med vissa delar av STL (standardbiblioteket).

Laboration 2

Deadline 2001-04-24

Laboration 2 är en introduktion till klassbegreppet. I denna laboration skall ni skapa egna klasser samt att vinna färdighet i grundläggande C++ programmering. Tonvikt ligger på att skapa generella och bra gränssnitt till klasserna, för att dessa skall kunna återanvändas i senare laborationer.

Laboration 3

Deadline 2001-05-02

I den tredje laborationen skall ni fortsätta att öva på klasser och dessutom skall ni använda er av operatoröverlagring. I denna laboration skall ni skapa en egen string-klass.

Laboration 4

Deadline 2001-05-10

I laboration 4 skall ni bekanta er med klass-arv, träna på hur konstruktörer anropas i en arvshierarki och använda er av multipelt arv.

Laboration 5

Deadline 2001-05-16

I laboration 5 skall ni förbättra klasserna där ni använde multipelt arv. Ni skall använda virtuellt arv, virtuella metoder och abstrakta klasser. I uppgifterna kommer ni att skapa en "grafisk" editor där man kan skapa olika geometriska objekt, som skall kunna sparas och laddas från fil.

Laboration 6

Deadline 2001-05-22

I denna, sjätte och sista labb, skall ni använda er av några av C++ funktioner som kan förbättra programkoden i både läsbarhet och funktionalitet. Ni får lära er att använda exceptions, templates och namespaces.

CD5250
Nyheter
Kursinformation
Föreläsningar
Labbar
Projektuppgift
Redovisningar
STL-intro
Size-klassen
Visual C++
Kursplan
Schema
Aktuellt
Projektuppgift
Föreläsning 7
Laboration 6
Underrubriker
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Laboration 5
Laboration 6
Ansvarig lärare: Martin Skogevall - martin.skogevall@mdh.se
Senast uppdaterad: Wed May 16 21:18:21 GMT+02:00 2001