CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 4, 2001

Kursinformation

Kurslitteratur

Kurslitteratur är Jan Skansholms "C++ Direkt". Den är skriven på svenska och tar upp de viktigaste delarna i C++. Boken är inte något krav för att klara kursen, då motsvarande information kan hittas på andra sätt (andra böcker, nätet m.m.). Boken är heller inte någon garanti för att klara kursen ;)

Dock! De referenser som kommer att ges är antingen till kurshemsidan eller till "C++ Direkt"

Lärare

Ansvarig lärare är Martin Skogevall (martin.skogevall@mdh.se), vargens vret rum 304.

CD5250
Nyheter
Kursinformation
Föreläsningar
Labbar
Projektuppgift
Redovisningar
STL-intro
Size-klassen
Visual C++
Kursplan
Schema
Aktuellt
Projektuppgift
Föreläsning 7
Laboration 6
Ansvarig lärare: Martin Skogevall - martin.skogevall@mdh.se
Senast uppdaterad: Wed May 16 21:18:20 GMT+02:00 2001