CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 4, 2001

Föreläsningar

Föreläsning 7

Overheads för föreläsning 7 är utspridda i fyra olika powerpointfiler.

Design Patterns
Abstrakta Containertyper
Iteratorer
Objektorienterad Analys och Design

Föreläsning 6

I föreläsning 6 går vi igeonom exceptions, upcast/downcast, typeid, namespaces, klassmallar och MFC. Dessutom presenteras projektuppgiften med tillhörande projektskelett/exempelprogram.

preliminära OH-blad till föreläsning 6

Föreläsning 5

I föreläsning 5 går vi igeonom polymorfism och virtuella metoder i C++. Dessutom går vi igenom vad virtuellt arv är, och när det skall användas. Vi tar även upp vad statisk och dynamisk bindning är, samt dess effekter i C++.

OH-blad till föreläsning 5

Föreläsning 4

I föreläsning 4 ligger tonvikten på arv och multipelt arv. Vi går igenom termer som slicing, statiskt allokerade objekt m.m. Vi går även igenom hur konstruktorer och destruktorer beter sig vid arv och hur arv påverkar kodåtervinning.

OH-blad till föreläsning 4

Föreläsning 3

Föreläsning 3 innehåller först en kort repetition av det som togs upp i föreläsning 2 plus lite material relaterat till föreläsning 2. Dessutom beskrivs operatorer och operatoröverlagring i C++. Vi går även in lite lätt på ojektorienterad analys och desig, där vi studerar klassdiagram och modelleringsnotation (OMT).

OH-bladen från föreläsning 3

Föreläsning 2

På föreläsning 2 går vi noggrannare igenom klasser i C++. Vi går igenom publika, skyddade och privata datamedlemmar och medlemsfunktioner, konstruktörer, destruktörer, metoddefinitioner, datamedlemmar, kopieringskonstruktorn, typomvandlingskonstruktörer, klassvariabler och klassmetoder. Dessutom går vi lätt in på funktionsmallar.

OH-bladen från föreläsning 2

Föreläsning 1

Under första föreläsningen går vi igenom en lätt introduktion till allmän objektorientering. Denna avlöses av en beskrivning av objektiorienteringen i C++. Vi går bl.a. även igenom referenser, minnesallokering, klasser, instanser, namespaces, STL (standardbiblioteket), string, vector, filhantering, defaultvärden och funktionsöverlagring.

OH-bladen från föreläsning 1

Förberedelser

För att kunna följa föreläsningarna så krävs vissa förkunskaper. Deltagarna skall vara väl förtrogna med programmeringsspråket C. Följande lista pekar på några av de konstruktioner som bör sitta i ryggmärgen.

 • struct
 • for
 • while
 • do-while
 • pekare
 • Ytterligare förberedelser som kan göras är att införskaffa lämplig kurslitteratur, där Jan Skansholms bok "C++ Direkt" är att föredra. Se kursinformationssidan

  CD5250
  Nyheter
  Kursinformation
  Föreläsningar
  Labbar
  Projektuppgift
  Redovisningar
  STL-intro
  Size-klassen
  Visual C++
  Kursplan
  Schema
  Aktuellt
  Projektuppgift
  Föreläsning 7
  Laboration 6
  Ansvarig lärare: Martin Skogevall - martin.skogevall@mdh.se
  Senast uppdaterad: Wed May 16 21:18:19 GMT+02:00 2001