Evaluation Form   [CD5250 Objektorienterad programutv. m. C++]


*Evaluation summary

1
Förbättrades kursen efter förra utvärderingen?
Comment:

2
Hur bedömer du kursen som helhet?
Comment:
3
Vilka avsnitt/moment tyckte du var bra?

4
Vilka avsnitt/moment tyckte du var mindre bra?

5
Hur kan kursen förbättras?

6
Hur kan kursens innehåll eller genomförande förbättras med avseende på miljöinslag och ett mera ekologiskt hållbart samhälle?

Copyright © Damir Isovic