CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 3, 2002

Laborationer

För att erhålla bonuspoäng på tentamen skall respektive laboration vara inskickad till msl@mdh.se senast dagen för deadline. Deadline för varje laboration framgår i respektive laborationsbeskrivning nedan. Dessutom skall laborationen vara redovisad för laborationsassistent före tentamen. Lösningen ni skickar in är den som gäller vid bedömning, inga kompletteringar tas emot efter deadline.

De laborationer som är markerade med "Deadline" skall redovisas, de andra skall inte redovisas. Dock bör alla laborationer göras eftersom vissa av de senare laborationerna bygger vidare på tidigare labbar.

Viktiga punkter att tänka på när ni skickar in era lösningar:

  • När ni skickar in uppgifterna så skall ni ha ett visst format på subject-raden, detta för att det skall vara administrativt möjligt att hålla reda på era lösningar. Inskickade lösningar som inte följer detta format kommer därför inte att gillas.
    Subject: Lab X Grupp Y
    Där X ersätts med laborationsnummer och Y med er gruppbokstav (A, B, C, D, E eller F). Ni skall inte skriva med "Subject"! Dessutom skall ni ha era namn med personnummer med i mailet.
  • Packa alla källkodsfiler i en zip?-fil. Viktigt! Se till att inte ta med "Debug" eller "Release"-katalogerna! ( inga tvåmegabytefiler alltså ;-)

Laborationerna får utföras i grupper om maximalt två. Bägge skall kunna redovisa hur programmet fungerar.

Laboration 1

I den första laborationen ligger tyngdpunkten på att bekanta sig med objekt och anrop till medlemsfunktioner. Dessutom är målet att bekanta sig med vissa delar av STL (standardbiblioteket).

Laboration 2

Redovisas: Deadline 2002-02-06

Laboration 2 är en introduktion till klassbegreppet. I denna laboration skall ni skapa egna klasser samt att vinna färdighet i grundläggande C++ programmering. Tonvikt ligger på att skapa generella och bra gränssnitt till klasserna, för att dessa skall kunna återanvändas i senare laborationer.

Laboration 3

Redovisas: Deadline 2002-02-13

I den tredje laborationen skall ni fortsätta att öva på klasser och dessutom skall ni använda er av operatoröverlagring. I denna laboration skall ni skapa en egen string-klass.

Laboration 4

I laboration 4 skall ni bekanta er med klass-arv, träna på hur konstruktörer anropas i en arvshierarki och använda er av multipelt arv.

Laboration 5

Redovisas: Deadline 2002-02-27

I laboration 5 skall ni förbättra klasserna där ni använde multipelt arv. Ni skall använda virtuellt arv, virtuella metoder och abstrakta klasser. I uppgifterna kommer ni att skapa en "grafisk" editor där man kan skapa olika geometriska objekt, som skall kunna sparas och laddas från fil.

Laboration 6

Redovisas: Deadline 2001-03-06

I denna, sjätte och sista labb, skall ni använda er av några av C++ funktioner som kan förbättra programkoden i både läsbarhet och funktionalitet. Ni får lära er att använda exceptions, templates och namespaces.

Aktuellt
Utvärdering2
Nyheter
Föreläsning 14
Laboration 6
Projektuppgift
CD5250
Nyheter
Kursinformation
Föreläsningar
Labbar
Projektuppgift
C --> C++
STL-intro
Size-klassen
Utvärdering
Utvärdering2
Visual C++
Kursplan
Schema
Underrubriker
Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Laboration 5
Laboration 6
Ansvarig lärare: Martin Skogevall - martin.skogevall@mdh.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 05 16:57:51 GMT+01:00 2002