CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 3, 2002

Kursinformation

Kurslitteratur

Kurslitteratur är Jan Skansholms "C++ Direkt". Den är skriven på svenska och tar upp de viktigaste delarna i C++. Boken är inte något krav för att klara kursen, då motsvarande information kan hittas på andra sätt (andra böcker, nätet m.m.). Boken är heller inte någon garanti för att klara kursen ;)

Dock! De referenser som kommer att ges är antingen till kurshemsidan eller till "C++ Direkt"

Onlinelitteratur

(OBS! Dessa får under inga omständigheter skrivas ut på skolans skrivare!)

Förslag från en anonym kursdeltagare:
http://www.infa.abo.fi/~chakie/kurser/c++/html/book1.html (svenska)

Thinking in C++ Volume 1 av Bruce Eckel
Thinking in C++ Volume 2 av Bruce Eckel

Offlinelitteratur

C++ Primer av Stanley Lippman (engelska, ganska djupgående)

The C++ Programming Language (Third Edition) av Bjarne Stroustrup (Mannen som uppfann språket C++). Denna bok beskriver C++ i detalj. Rekommenderas endast för de särskilt intresserade.

Lärare

Ansvarig lärare är Martin Skogevall (martin.skogevall@mdh.se), vargens vret rum 304.

Laborationsassistenter

Laborationsassistenter för kursen är:

Christian Hultman <chn98028@student.mdh.se>. Grupp B.
Ola Ottemalm <olorin@mds.mdh.se>. Grupp A, C och E.
Patrik Samuelsson <psn98020@student.mdh.se>. Grupp D.
Tobias Samuelsson <tsn98026@student.mdh.se>. Grupp F.

Aktuellt
Utvärdering2
Nyheter
Föreläsning 14
Laboration 6
Projektuppgift
CD5250
Nyheter
Kursinformation
Föreläsningar
Labbar
Projektuppgift
C --> C++
STL-intro
Size-klassen
Utvärdering
Utvärdering2
Visual C++
Kursplan
Schema
Ansvarig lärare: Martin Skogevall - martin.skogevall@mdh.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 05 16:57:50 GMT+01:00 2002