CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 3, 2002

Föreläsningar

Förberedelser

För att kunna följa föreläsningarna så krävs vissa förkunskaper. Deltagarna skall vara väl förtrogna med programmeringsspråket C. Följande lista pekar på några av de konstruktioner som bör sitta i ryggmärgen.

 • struct
 • for
 • while
 • do-while
 • pekare
 • Ytterligare förberedelser som kan göras är att införskaffa lämplig kurslitteratur, där Jan Skansholms bok "C++ Direkt" är att föredra. Se kursinformationssidan

  Föreläsning 1 & 2

  Under de första föreläsningarna går vi igenom en lätt introduktion till allmän objektorientering. Denna avlöses av en beskrivning av objektiorienteringen i C++. Vi går bl.a. igenom referenser, minnesallokering, klasser, instanser, namespaces, STL (standardbiblioteket), string, vector, filhantering, defaultvärden och funktionsöverlagring.

  OH-bladen till föreläsning 1 och 2. (powerpoint eller pdf)

  Föreläsning 3 & 4

  Vi går noggrannare igenom klasser i C++. Vi går igenom publika, skyddade och privata datamedlemmar och medlemsfunktioner, konstruktörer, destruktörer, metoddefinitioner, datamedlemmar, kopieringskonstruktorn, typomvandlingskonstruktörer, klassvariabler och klassmetoder. Dessutom går vi lätt in på funktionsmallar.

  OH-bladen till föreläsning 3 och 4. (powerpoint eller pdf)

  Föreläsning 5 & 6

  Föreläsningarna innehåller först en kort repetition av det som togs upp i föregående föreläsning plus lite material relaterat till detta. Dessutom beskrivs operatorer och operatoröverlagring i C++. Vi går även in lite lätt på ojektorienterad analys och design, där vi studerar klassdiagram och modelleringsnotation (UML).

  OH-bladen från föreläsning 5 och 6. (powerpoint eller pdf)

  Föreläsning 7 & 8

  I dessa föreläsningar ligger tonvikten på arv och multipelt arv. Vi går igenom termer som slicing, statiskt allokerade objekt m.m. Vi går även igenom hur konstruktorer och destruktorer beter sig vid arv och hur arv påverkar kodåtervinning.

  OH-blad till föreläsning 7 och 8. (powerpoint eller pdf)

  Föreläsning 9 & 10

  Vi går igeonom polymorfism och virtuella metoder i C++. Dessutom går vi igenom vad virtuellt arv är, och när det skall användas. Vi tar även upp vad statisk och dynamisk bindning är, samt dess effekter i C++.

  Demonstration av virtuella metoder. Programexempel från föreläsningen.

  OH-blad till föreläsning 9 och 10. (powerpoint eller pdf)

  Föreläsning 11 & 12

  Vi går igenom exceptions, upcast/downcast, typeid, namespaces, klassmallar och MFC. Dessutom presenteras projektuppgiften med tillhörande projektskelett/exempelprogram.

  preliminära OH-blad till föreläsning 11 och 12. (powerpoint eller pdf)

  Föreläsning 13 & 14

  Overheads för föreläsning 7 är utspridda i fyra olika powerpointfiler.

  Design Patterns. (powerpoint eller pdf)
  Abstrakta Containertyper. (powerpoint eller pdf)
  Iteratorer. (powerpoint eller pdf)
  Objektorienterad Analys och Design. (powerpoint eller pdf)

  Aktuellt
  Utvärdering2
  Nyheter
  Föreläsning 14
  Laboration 6
  Projektuppgift
  CD5250
  Nyheter
  Kursinformation
  Föreläsningar
  Labbar
  Projektuppgift
  C --> C++
  STL-intro
  Size-klassen
  Utvärdering
  Utvärdering2
  Visual C++
  Kursplan
  Schema
  Ansvarig lärare: Martin Skogevall - martin.skogevall@mdh.se
  Senast uppdaterad: Tue Mar 05 16:57:49 GMT+01:00 2002