CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5 poäng, period 4, 2001

Redovisning

Laborationsredovisningar

Årtalet i personnumret är borttaget för att registret inte skall falla under personuppgiftslagen. Ni kan känna igen erat eget personnummer utan att kunna identifiera de andra i kursen.

Tabellen skall tolkas på följande sätt

 • I - laborationen är inskickad och mottagen, dock ännu inte kontrollerad
 • K - laborationen är inskickad, mottagen och godkänd, dock ännu inte redovisad
 • R - laborationen är redovisad för labassistent
 • G - laborationen är godkänd och klar
 • B - laborationen är godkänd, klar och ger bonuspoäng tentan

 • Listan uppdateras någolunda regelbundet, vilket kan innebära att listan inte innehåller den allra senaste informationen.

  Personnummer Lab1 Lab2 Lab3 Lab4 Lab5 Lab6 Projekt
  0101-0419 .B .K . . . . .
  0103-3219 .B .B .B .B .B .G .
  0104-1411 . . . . . . .
  0105-1921 . . . . . . .
  0106-2437 . . . . . . .
  0110-6936 .K . . . . . .B
  0113-0053 .B .B .B .B .B .B .B
  0125-6930 .B .B .B .B .B .B .B
  0202-6956 .G . . . . . .
  0203-0377 .B .B .B .B .B .B .
  0203-6973 .B .B .B .B .B .B .B
  0203-7150 .B .B .B .B .B .B .G
  0204-6992 .B .B .B .B .B .B .B
  0206-6998 .B .K . . . . .B
  0212-6976 .B .B .B .B .B .B .G
  0213-5117 .B .B .B .B .B .B .
  0216-0121 .B .B .B .B .B .B .
  0218-7011 . . . . . . .
  0221-0216 .B .B .B .B .K .K .
  0222-8204 .B .B .B .B .B .B .
  0225-6979 .B .B .B .B .B .B .
  0302-6931 .G .G .B .B .B .G .
  0303-6699 .B .B .B .B .G .G .
  0303-6953 . . . . . . .
  0306-6260 .K . . . . . .
  0308-6931 . . . . . . .
  0312-0384 .B .B .B .B .B .B .B
  0314-6918 .B .B .B .B .B .B .B
  0322-6992 . . . . . . .
  0322-7870 .B . . . . . .
  0326-7033 .B .B .B .B .B .B .B
  0328-1471 .B .B .B .B .B .B .B
  0330-0636 .B .B .B .B .B .B .
  0330-6915 . . . . . . .
  0331-1386 .B .B .B .B .B .B .
  0407-6918 . . . . . . .
  0409-7056 .B .B .B .B .B .B .B
  0410-1627 .B .B .B .B .B .B .B
  0410-1632 .G .G .G .G .G .G .
  0413-7038 . . . . . . .
  0417-1613 .B .B .B .B .G .B .B
  0417-7037 .B .K .K .K . . .
  0424-6920 .B .B .B .B .B .B .G
  0425-6977 .B .B .B .B .K .K .
  0429-6935 . . . . . . .
  0501-0251 .B .B .B .B .B .B .
  0502-6952 . . . . . . .
  0503-3699 .B . . . . . .
  0503-6972 .B .B .B .B .B .B .G
  0503-6998 .B .B .B .B .B .B .G
  0504-0459 .G .B .B .B .G .G .B
  0504-6639 .B .B .B .B .B .B .B
  0507-4113 .B .B .B .B .B .B .B
  0509-6996 .G .G .B .B .B .G .
  0520-6257 . . . . . . .
  0522-4632 .B .B .B .K . . .B
  0522-6978 .B .B .B .B .B .B .B
  0526-7025 .B .B .B .B .B .B .G
  0531-6939 . . . . . . .
  0602-7038 . . . . . . .
  0604-2349 .G .G .G .B .G .G .
  0604-6950 .B .B .R .B .R .R .
  0606-8286 .B .B .B .B .B .B .
  0617-0295 .G . . . . . .
  0701-1659 .G .G .G .G .G .G .G
  0704-6994 . . .B .B .B .G .
  0707-4076 .B .B .B .B .B .B .B
  0710-0494 .G .B . . . . .
  0718-1455 . . . .B . . .
  0720-1910 .B .B .B .B .B .B .K
  0728-5634 . . . . . . .
  0731-6918 .B .B .B .K .G .G .
  0805-0559 .B .B .B .B .B .B .
  0806-2978 . . . . . . .
  0808-7017 .B .B .B .B .B .B .B
  0809-7071 .B .B .B .B .B .B .B
  0815-6916 .G .G .B .B .B .B .G
  0817-1615 .B .B .B .B .B .B .B
  0821-0117 .B .B .G .G .G .G .B
  0830-4892 .K . . . . . .
  0901-6477 .B .B .B .B .B .B .B
  0902-2074 . . . . . . .
  0902-3010 . . . . . . .
  0907-6954 . . . . . . .
  0908-8518 .B .K .K . . . .
  0913-1476 .B .B .B .B .B .B .
  0921-0739 .B .G .B .B .B .B .
  0922-7474 .B .B .B .B .B .B .B
  0923-6934 .B .B .R .B .R .R .
  0924-7514 .B .B .B .B .B .B .B
  0929-1690 . . . . . . .
  1006-7812 .B .B .B .B .B .B .
  1008-6918 .B .B .B .B .B .G .
  1012-8535 .B .B .B .B .B .B .B
  1014-6955 .B .B .B .B .B .B .B
  1019-6967 . . . . . . .
  1020-7872 .B .B .B .B .G .B .B
  1029-6972 .B .B .B .G .G .G .
  1031-1614 .B .B .B .B .B .B .B
  1106-0719 .B .B .B .B .B .B .B
  1106-2357 .B .B .B .B .B .B .
  1107-6927 .B .B .B .B .B .B .
  1112-9320 .B .B .B .B .B .B .G
  1116-6979 .B .B .B .B .B .B .B
  1117-1672 .G .B .B .B .G .G .B
  1120-0352 .B .B .B .B .B .B .
  1121-5016 .B .B .B .B .B .B .B
  1123-6999 .G . . . . . .
  1202-7176 .B .B .B .B .G .B .B
  1202-7190 . . . . . . .
  1210-1443 .B .B .B .B .B .B .B
  1212-0270 .B .G .B .B .B .B .
  1213-4811 .B .B .B .B .B .B .B
  1214-2434 .B .B .B .B .B .B .B
  1217-6279 . . . . . . .
  1220-1615 . . . . . . .
  1220-3354 .B . . . . . .
  1221-0072 .B .B .B .K . . .B
  1225-0198 .B .B .B .B .B .B .
  1225-0214 .B .B .B .B .B .B .
  1227-9335 .B .B .B .B .B .B .
  1229-9003 .B .B .B .B .B .B .
  1230-6912 .B .B .R .B .R .R .
  CD5250
  Nyheter
  Kursinformation
  Föreläsningar
  Labbar
  Projektuppgift
  Redovisningar
  STL-intro
  Size-klassen
  Visual C++
  Kursplan
  Schema
  Aktuellt
  Projektuppgift
  Föreläsning 7
  Laboration 6
  Ansvarig lärare: Martin Skogevall - martin.skogevall@mdh.se
  Senast uppdaterad: Wed Sep 05 14:29:35 GMT+02:00 2001