CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5p

Laboration F - Arv och abstrakta överklasser


F1 - Arvshierarki

F2 - Konstruktorernas och destruktorernas anropsordning vid arv och aggregat

F3 - Privat, skyddat och publikt arv

F4 - Abstrakt överklass

F5 - Multipelt arv