CD5250 - Objektorienterad programutveckling med C++, 5p

Projektuppgift - Tetris / Pacman


Tetris/Pacman

Uppgiften består av att designa och implementera ett fullt fungerande Tetris eller Pacman med hjälp av Borlands ramverk för Windowsapplikationer, ObjectWindows for C++, version 2.0. Vilken uppgift du skall göra bestäms av din kursansvarige.

En mer detaljerad specifikation av Tetris projektuppgiften.

En mer detaljerad specifikation av Pacman projektuppgiften.

Några demovarianter finns på servern för den som mot förmodan inte känner till spelen eller känner behov av att provspela:

   n:\oop\tetris.exe
   n:\oop\pacman\pacman.exe

Borland ObjectWindows for C++, Version 2.0

Grunderna för Borlands ObjectWindows for C++, version 2.0 kommer att gås igenom på ett av föreläsningstillfällerna, se lektionsplaneringen.

Bland annat kommer följande områden att behandlas:

Ett exempel på ett Windowsprogram skrivet mha. Borland ObjectWindows for C++, Version 2.0 inklusive källkod finns på servern:

  n:\oop\bounce\bounce.exe	Exekverbart program (prova)
  n:\oop\bounce\bounce.ide	Projektfil
  n:\oop\bounce\bounce.cpp	Källkodsfil
  n:\oop\bounce\bounce.rc	Resursfil
Programmet och dess uppbyggnad och beståndsdelar kommer att diskuteras under föreläsningstillfället.

Rapportskrivning

När ditt program fungerar på ett tillfredställande sätt så skall ditt arbete dokumenteras utförligt i form av att en snygg och prydlig rapport skrivs och lämnas in till kursansvarig.

Om du känner dig osäker på hur en teknisk rapport bör se ut så läs igenom följande dokument: rapport.pdf