Evaluation Summary   [ Software Engineering, CD5360, VT01/LP3+4, Ivica Crnkovic ]

Number of evaluations:   26

1
För att få börja kurser krävs att man uppfyller förkunskapskraven. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? Kommentarer om överlapp/glapp med förkunskapskurser.
  yes:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 25 ]
  no:
  *
      [ 1 ]
 • [ 2 ] Kunde inte tillräckligt med Java!
 • [ 1 ] Ett syfte med kursen var att man skulle läsa in sig på förkunskaper som vi saknade.
2
Kurslitteraturen:
  1-very bad / kass:
  *
      [ 1 ]
  2-bad / dålig:
  * * *
      [ 3 ]
  3-good / bra:
  * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 17 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * *
      [ 3 ]
  0-don't know / vet inte:
  * *
      [ 2 ]

  Average:   2.92
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 3 ] Tråkig att läsa.
 • [ 3 ] Borde ha fler exempel på Use Cases, Class Diagrams, Sequence Diagrams etc.
 • [ 6 ] Saknar bok.
 • [ 3 ] It was mostly common sense.
 • [ 1 ] För teoretisk.
 • [ 2 ] Torr och tråkig.
 • [ 4 ] Hade den alternativa boken "Software Engineering".
3
Hur bedömmer du innehållet i kursen relativt till nivå och poäng?
  2-eazy / lätt:
  *
      [ 1 ]
  3-ok / lagom:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 20 ]
  4-difficult / svårt:
  * * * * *
      [ 5 ]

  Average:   3.15
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 3 ] Helt lagom!!
 • [ 3 ] Projektet är lärorikt.
 • [ 3 ] Mycket arbete i projektdelen men teoridelen var lugn.
 • [ 3 ] Lätt teori.
4
Hur stor del av den schemalagda undervisningstiden vad du närvarande?
  20%:
  *
      [ 1 ]
  80%:
  * * * * * * *
      [ 7 ]
  100%:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 18 ]

  Average:   91.54 %
  * * * * * * * * * * * *
  0%                      50%                     100%
5
Hur mycket tid, förutom den schemalagda, har du lagt ner på kursen?
(...timmar/vecka)
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 20
 • 15
 • 5
 • 4
 • 2
 • 6
 • 4
 • 4
 • 2,5
 • 20
 • 5
 • 1
 • 0
 • 10
 • 1
 • 4
 • 0
 • 0
 • 2
6
Hur bedömmer du din egen arbetsinsats i förhållande till antalet poäng?
  2-not so much / inte så mycket:
  *
      [ 1 ]
  3-normal / normalt mycket:
  * * * * * * * * * * * * * *
      [ 14 ]
  4-pretty much / ganska mycket:
  * * * * * * * * * *
      [ 10 ]
  5-very much / väldigt mycket:
  *
      [ 1 ]

  Average:  3.42
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 3 ] Välbalanserat.
 • [ 4 ] Första delen liten, andra delen stor.
 • [ 3 ] Lagom.
7
Hur anser du information och instruktioner har varit i t ex kursPM, labbPM, webbsidor, projekt- och laborationsanvisningar etc? Exemplifiera det du tycker ha varit bra och mindre bra.
 • Bra
 • Bra uppdaterat under LP3.
 • De var bra, bara det att man ville ha instruktionsanvisningar för labbarna lite tidigare.
 • Det har varit bra.
 • Bra.
 • Väldigt bra med all info. på hemsidan.
 • Labb-PM var dåligt.
 • Inget att anmärka, tycker det var bra.
 • Allt var mycket bra.
 • Bra med föreläningar om labbarna. Bra att man kan hitta mycket kursinfo på hemsidan.
 • Instructions and information was totaly adequate.
 • Bra hemsida med aktuell information.
 • Instruktioner till labbarna var något bristfälliga.
8
Vilka delar i kursen anser du ha varit viktiga eller mindre viktiga för din inlärning?
Föreläsningar:
  2-bad / dålig:
  *
      [ 1 ]
  3-good / bra:
  * * * * * * * * *
      [ 9 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * *
      [ 6 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * * * * * * *
      [ 10 ]

  Average:   3.96
  * * * * * * *
  0               3           5
9
Vilka delar i kursen anser du ha varit viktiga eller mindre viktiga för din inlärning?
Laborationer:
  1-very bad / kass:
  * * * * *
      [ 5 ]
  3-good / bra:
  * * * * *
      [ 5 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * *
      [ 9 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * * * *
      [ 7 ]

  Average:   3.50
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 1 ] Bättre instruktioner till labbarna ang. UML skulle göra labbarna mer relevanta.
10
Vilka delar i kursen anser du ha varit viktiga eller mindre viktiga för din inlärning?
Projekt:
  1-very bad / kass:
  *
      [ 1 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * *
      [ 7 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 18 ]

  Average:   4.58
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 4 ] Mycket beror på hur engagerad projektledare gruppen får.
 • [ 4 ] Mycket kunde man sen tidigare.
11
Hur fungerade föreläsningarna?
  3-good / bra:
  * * * * * * * *
      [ 8 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * * * *
      [ 12 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * * *
      [ 6 ]

  Average:   3.92
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 4 ] Jobbigt ibland när vissa bara blev manade att presentera något vid tavlan.
 • [ 5 ] Bra föreläsare.
 • [ 3 ] Lite sega emellanåt.
 • [ 3 ] A bit to slow maybe.
 • [ 4 ] Bra men tråkiga. För lite variation.
12
Hur fungerade labb-lektionerna?
  2-bad / dålig:
  * * * *
      [ 4 ]
  3-good / bra:
  * * * * * * * * *
      [ 9 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * *
      [ 10 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * *
      [ 2 ]
  0-don't know / vet inte:
  *
      [ 1 ]

  Average:   3.40
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 6 ] Labbade inte på schemalagd tid.
 • [ 4 ] Man fick bra hjälp när man körde fast.
 • [ 5 ] Jannes lektioner gav oss hjälp inom "tänkandet" för att göra labbarna enskilt.
 • [ 3 ] Labbarna var ganska små/lätta.
 • [ 3 ] There was not much to teach.
13
Hur har labb-utrustningen fungerat?
(Kommentarer t ex på vad som fungerat dåligt/bra).
  2-bad / dålig:
  *
      [ 1 ]
  3-good / bra:
  * * * * * * * *
      [ 8 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * *
      [ 10 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * * *
      [ 6 ]
  0-don't know / vet inte:
  *
      [ 1 ]

  Average:   3.84
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 3 ] Om man laddade ner Rational Rose hemma så kunde man inte öppna de filer som man gjorde hemma, i skolans labsalar. Eller om det nu var tvärt om.
  Det var inte så bra.
 • [ 2 ] Svårt att jobba hemma.
 • [ 3 ] Miljön borde finnas i fler labsalar.
14
Hur fungerade handledningen av laborationerna?
Labb. assistent: Andreas Sjögren
  3-good / bra:
  *
      [ 1 ]
  4-very good / väldigt bra:
  *
      [ 1 ]
  0-don't know / vet inte:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 24 ]

  Average:   3.50
  * * * * * * *
  0               3           5
15
Hur fungerade handledningen av laborationerna?
Labb. assistent: Nerina Bermudo
  5-excellent / utmärkt:
  * * * *
      [ 4 ]
  0-don't know / vet inte:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 22 ]

  Average:   5.00
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 5 ] Mycket bra och alltid villig att hjälpa.
  Vid mail frågor så fick man alltid snabba svar.
 • [ 5 ] Snabb hjälp med problem och godkännande av labb.
 • [ 5 ] Fick väldigt bra feed-back på inlämnade labbar.
16
Hur fungerade handledningen av laborationerna?
Labb. assistent: Frank Lüders
  0-don't know / vet inte:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 26 ]
17
Hur fungerade handledningen av laborationerna?
Labb. assistent: Jan Carlson
  1-very bad / kass:
  *
      [ 1 ]
  3-good / bra:
  * *
      [ 2 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * *
      [ 5 ]
  0-don't know / vet inte:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 18 ]

  Average:   4.00
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 1 ] För lite innehåll i labb. assistentens föreläsning innan labbarna. Gå djupare och fler exempel.
 • [ 5 ] Mycket lugn och pedagogisk.
 • [ 5 ] Mycket bra och alltid villig att hjälpa.
  Vid mail frågor så fick man alltid snabba svar.
 • [ 5 ] Didn´t require much help anyway.
 • [ 3 ] Ok hjälp. Förklarade bra.
 • [ 5 ] Svarade snabbt på mail. Alltid tillgänglig.
18
Hur fungerade handledningen under projektet?
Styrgrupp: Andreas och Frank
  1-very bad / kass:
  *
      [ 1 ]
  2-bad / dålig:
  * *
      [ 2 ]
  3-good / bra:
  *
      [ 1 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * *
      [ 2 ]
  0-don't know / vet inte:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 20 ]

  Average:   2.67
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 1 ] Det tog alldeles för lång tid innan vi fick svar på till exempel design description mm. Vilket gjorde att vi blev försenade.
 • [ 3 ] Har emellanåt tagit lång tid att få svar/kommentarer. Detta beror dock på att de haft många övriga åtaganden.
 • [ 2 ] Dåligt eftersom de inte höll vad de lovade. Visste inte när vi frågade om saker. Fick dålig respons.
19
Hur fungerade handledningen under projektet?
Styrgrupp: Jan och Nerina
  3-good / bra:
  * * * *
      [ 4 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * *
      [ 9 ]
  5-excellent / utmärkt:
  *
      [ 1 ]
  0-don't know / vet inte:
  * * * * * * * * * * * *
      [ 12 ]

  Average:   3.79
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 4 ] Det fungerade bra.
 • [ 4 ] Hade önskat fler kommentarer om förslag till lösningar.
 • [ 3 ] För lite direkt handledning och styrning av projektet.
 • [ 3 ] Styrgruppen handledde inte så mycket, men det var väl kanske inte meningen heller.
 • [ 4 ] Fungerade bra.
 • [ 4 ] There was not much support to be got.
20
Har du några kommentarer eller synpunkter på kunden eller projektuppgiften?
Kursadministration
 • Kunden verkade ointresserad, det var tråkigt.
  Hade vari roligare om han varit mer engagerad.
 • För omfattande. Krävde web-server. CVS fungerade dåligt!
 • Kunde borde kanske haft mer tid för projektet, det hände att han läste det vi skickat in under vårt möte med honom.
 • Lagom stort, en erfarenhet som känns verklighetsnära.
 • Kunden var svår att stämma möten med.
 • Kul uppgift, verklighetsnära. Kunde borde ha lite bättre koll, konsekvens och åtkomlighet. Annars mycket trevlig kund.
 • Bra uppgift men lite svårt att greppa vad kunde vill ha ut av systemet.
 • Roligt projekt.
 • Kunden har haft något glidande krav på produkten, vet ej om detta varit en avsiktlig metod eller ej. Väldigt intressant projektuppgift där man fick lära sig lite av de mer avancerade teknikerna i Java.
21
Har du några kommentarer eller synpunkter på upplägget av projektmomentet?
(exempelvis gruppindelningsmetoden, vilka delar av projektarbetet som ingått, vilka dokument som producerats, eller hur projektarbetet examinerats)
 • Kul att man inte fick välja grupp, då lärde man känna en massa nya människor.
 • Gruppindelningsmetoden är mycket bra.
 • Bra gruppindelningsmetod.
 • Gruppindelningen var bra.
  Idiotiskt att ha två olika projekt -> går ej att jämföra och ge rätt antal poäng.
 • Gruppindelningsmetoden var MYCKET bättre än väntat.
 • Det kändes som de olika projektuppgifterna hade stor skillnad i svårighetsgrad. Kursadmin. hade många fler delmoment än det andra.
 • Bra att få välja en kompis, bra också att inte få välja hela projektgruppen. Bra att projektarbetet bedöms med avseende på flera saker. Design, dokumentation osv.
 • Följer det verkliga livet, bra med mallar.
 • HTML, JDBC, databas, servlet, det var mycket nytt!! Jobbigt men lärorikt.
 • Tycker det var bra.
 • Lite dumt att arbeta med mallar. Svårt att följa upp projektets olika delar i olika dokument. Man skulle lärt sig mer om man fått skapa dokumenten helt själv.
 • The random way of dividing the groups was good.
 • För mycket detaljer har fästs vid pappersarbetet.
 • Projektredovisningen bör innehålla en detaljerad beskrivning av designen. Detta skulle ha gett de övriga grupperna ideér om hur man skulle ha löst uppgiften på ett annat sätt. Dessutom skulle väldesignade projekt premieras vid betygsättningen.
22
Har du några kommentarer eller synpunkter på kunden eller projektuppgiften?
Agentvisualisering
 • Verkade kräva mindre tid än det andra projektet.
 • Det var lagom stort.
 • Han betedde sig som en riktigt kund.
 • Inga som helst problem men kunden.
  Borde varit lite klarare vad som ingår i uppgiften, dvs. om sim delen också skulle vara en del av hela systemet.
 • Vimsig kund. Lovade först en sak, sen tog han tillbaka det.
23
Hur bedömer du kursen som helhet?
  3-good / bra:
  *
      [ 1 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * * * *
      [ 12 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * * * * * * * * *
      [ 12 ]
  0-don't know / vet inte:
  *
      [ 1 ]

  Average:   4.44
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 5 ] Det har varit en av de bästa jag läst. Har lärt mig mycket.
 • [ 4 ] Bra erfarenhet inför arbetslivet.
 • [ 4 ] Intressant och nyttig.
 • [ 4 ] The course mainly refined the skills I already had, and formalized the basics of SE. The project, a real-life experience, without the responsibility was excellent.
 • [ 5 ] Andra delen (projektet) var klart bättre än den första.
24
Vilka avsnitt/moment tyckte du var bra?
 • Projektet!!
 • Projektet, föreläsningarna.
 • Projektdelen.
 • Alla avsnitt var bra.
 • Föreläsningar, gästföreläsningar. Projektet var bra men jobbigt.
 • Att lära sig UML. Veta hur ett projekt måste behandlas från förstadiet till slutmomenten. Att arbeta i en stor grupp.
 • Projektet var kul.
 • Projektarbetet och att labbarna inte var omöjliga. (Normalt kan man ha släpande labbar efter kursens slut men inte här).
 • Alla!
 • Projektet.
 • Projektet.
 • Projektet.
 • Allt var bra!
 • Projektet.
 • Att jobba i grupp.
 • The project.
 • Labbar och projekt.
 • Projekt och UML-labbar.
 • Bra med föreläsningar och tenta första perioden. Då kan man koncentrera sig på projektet den andra perioden.
 • Projektet.
 • Projektet.
25
Vilka avsnitt/moment tyckte du var mindre bra?
 • Föreläsningarna.
  I LP 4 så dominerade denna kurs totalt. Andra kurser blev lidande.
 • Labb. assistentens föreläsning.
 • Labbarna.
 • Tentan var mer krävande än det verkade från labbarna. Ingenting var rätt eller fel men kravet verkade annorlunda.
 • Föreläsningarna.
 • Det kände som labbarna inte riktigt förberedde en för tentan.
 • Labbarna.
 • Labbuppgifterna.
 • Labbar, lite luddiga.
 • The exam.
 • Tentan var onödigt stor.
 • Slutpresentationen kunde ha delats upp på två dagar. Det blir långt och tröttsamt att sitta en hel dag och lyssna. Synd om den sista gruppen eftersom de flesta har somnat då.
 • Tentan.
 • Föreläsningarna.
 • Labbarna.
26
Hur kan kursen förbättras?
 • Roligare och mer intressanta föreläsningar.
  De blev så sega att man inte orkade lyssna.
 • Mer UML.
 • Få mera precisa förklaringar om labbar. Det verkade som att allt var rätt som man gjorde.
 • Utveckla labbarna.
 • Labbuppgifterna kunde vara lite mer UML. Det var väldigt enkelt.
 • Tror inte att det behövs. Förutom att CVS:en behöver en back-up.
 • Mer praktiska exempel från tidigare projekt i teoridelen av kursen.
27
Övriga komentarer och råd till läraren.
 • Roligare försläningar.
  Kanske köra kursen som en helfarts kurs så att den inte behöver konkurrera med andra kurser.
 • För stor diskrepans mellan kraven på labbarna och exemplen på föreläsningarna. Jämför med tentafrågorna.
 • Bra lärare.
 • Bra kurs som alla borde gå, bra med träning i projektarbete.
 • Kursern är redan bra. Bra lärare.
 • Försök att göra teorin parallell med labbarna.
 • Under period 3 var det väldigt lite att göra och under period 4 alldeles för mycket.
 • Jag ser fram emot fortsättningskursen.
 • When asking the students "does anyone know this" does not encourage students to respond, as they have to stand out from the others by reacting. How about asking "is there anyone how does not know this?" this way the student have to react if they don´t know the answer and you can assume that those who did´nt raise their hands know the answer and you can resten then.
 • Kursen tar mycket tid från andra kurser, bla. då flera personer är beroende av kursen då det är många personer i gruppen och den är på 10 poäng.
 • Ha två separata utvärderingar. En efter först perioden och en efter andra.
 • Bra föreläsningar.
28
Hur kan kursens innehåll eller genomförande förbättras med avseende på miljöinslag och ett mera ekologiskt hållbart samhälle?
 • Mindre papper?
 • Tja..dokumentation tar papper. Fast det är ju det kursen går ut på, så det är nog inget man kan göra något åt.
 • Restrict printing in the computer rooms. Enormous amounts of garbage are printed out everyday.
 • Lägg in miljökrav i projektuppgiften. Ex. web-baserade användarmanualer och veckorapporter mm.Copyright © Damir Isovic