Evaluation Summary   [ CD5360 Software Engineering, vt02, Ivica Crnkovic ]

Number of evaluations:   41

1
För att få börja kurser krävs att man uppfyller förkunskapskraven. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? Kommentarer om överlapp/glapp med förkunskapskurser.
  yes:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 39 ]
  no:
  * *
      [ 2 ]
2
Kurslitteraturen:
  1-very bad / kass:
  * * *
      [ 3 ]
  2-bad / dålig:
  * * *
      [ 3 ]
  3-good / bra:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 20 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * * * *
      [ 12 ]
  0-don't know / vet inte:
  * * *
      [ 3 ]

  Average:   3.08
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 4 ] bra kompendium, läste aldrig boken
 • [ 2 ] kurskompendium var bra
 • [ 1 ] tungläst, seg, oväsentligt pladder
 • [ 1 ] för amerikansk
3
Hur bedömmer du innehållet i kursen relativt till nivå och poäng?
  2-eazy / lätt:
  * * *
      [ 3 ]
  3-ok / lagom:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 32 ]
  4-difficult / svårt:
  * * * * *
      [ 5 ]
  5-too difficult / för svårt:
  *
      [ 1 ]

  Average:   3.10
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 3 ] projektet tog mer tid än väntat
 • [ 4 ] ok, återspeglar hur ett proj. går till i verkligheten
 • [ 2 ] inte speciellt svårt projekt
4
Hur stor del av den schemalagda undervisningstiden vad du närvarande?
  0%:
  *
      [ 1 ]
  20%:
  * *
      [ 2 ]
  30%:
  * *
      [ 2 ]
  50%:
  * * * *
      [ 4 ]
  60%:
  *
      [ 1 ]
  80%:
  * * * * * * * * * * *
      [ 11 ]
  100%:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 20 ]

  Average:   79.02 %
  * * * * * * * * * * * *
  0%                      50%                     100%
5
Hur mycket tid, förutom den schemalagda, har du lagt ner på kursen?
(...timmar/vecka)
 • 20
 • 10
 • 10
 • 0
 • 10
 • 15
 • 10-15
 • 12
 • 8
 • 2
 • 10
 • 4
 • 10-15
 • 2
 • 10
 • 0
 • 10
 • 4
 • 10
 • 4
 • 18
 • 15
6
Hur bedömmer du din egen arbetsinsats i förhållande till antalet poäng?
  3-normal / normalt mycket:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 27 ]
  4-pretty much / ganska mycket:
  * * * * * * * * * * * *
      [ 12 ]
  5-very much / väldigt mycket:
  * *
      [ 2 ]

  Average:  3.39
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 5 ] Jobbade hårt i projektet
 • [ 3 ] 15-28 timmar per vecka under projektet, 2 timmar i veckan första delen av kursen
7
Hur anser du information och instruktioner har varit i t ex kursPM, labbPM, webbsidor, projekt- och laborationsanvisningar etc? Exemplifiera det du tycker ha varit bra och mindre bra.
 • mycket bra, levande hemsida
 • laborationer och projekt viktiga
 • lätt att hitta information på hemsidan
 • mer övning och labb på CVS
 • CVS-instruktioner kan förbättras
 • websidan var bra och informativ
 • Labbanvisningar kunde ha varit bättre i vissa labbar. CVS-labben var för simpel, den borde ha tagit upp mer saker, även sånt som vi inte använde dagligen
 • bra websida
 • Dåligt: Att komma på saker, som att lägga till matte-beskrivning i designen, efter hand
 • labbar var ibland svårt att tyda uppgiften
 • labbanvisningar och labföreläsningar var bra
 • vissa labbar var svåra att förstå, projektet var kul
 • bra, men sista labben var lite oväntad (fick reda på det endast en vecka innan) och så var den så viktig ( CVS-labben)
 • bra information, allt vi har behövt har funnits tillgängligt
 • course webpage
  library
 • homepage
 • Informationsmässigt var väl informationen bra men det var mycket förvidande när föra årets informationen blandades med detta årets info. Dessutom kom den ut sent ibland.
8
Vilka delar i kursen (t ex föreläsningar, laborationer, projekt, övningar, inlämningsuppgifter) anser du ha varit viktiga eller mindre viktiga för din inlärning?
 • projektet mycket bra/viktigt
  sega föreläsningar i första delen av kursen
 • övningarna var mindre bra
 • alla lika viktiga, bra uppdelning av kursen
 • Labbar har varit bra. Projektet har varit sisådär för jag tycker inte att man har fått så mycket "konkret" kunskap
 • Mindre viktiga: föreläsningar
 • förberedelse för labbarna var mindre viktig
 • föreläsningarna var mindre viktiga
 • projektet var mycket lärorikt
 • övningar
 • project
 • projekt 12 st
  föreläsning 5 st
  labbar 7 st
 • Projekt+feedback
  Labbar+feedback
  föreläsningar
9
Hur har labb-utrustningen fungerat?
(Kommentarer t ex på vad som fungerat dåligt/bra).
  1-very bad / kass:
  *
      [ 1 ]
  2-bad / dålig:
  * * * * * *
      [ 6 ]
  3-good / bra:
  * * * * * * * * * * *
      [ 11 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 15 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * * * * *
      [ 8 ]

  Average:   3.56
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 2 ] borde ha ny java-plugin
 • [ 4 ] CVS´en var krånglig i början
 • [ 4 ] CVS´en var instabil
 • [ 2 ] varken rational rose eller CVS fanns på alla datorer
 • [ 2 ] CVS och rational rose borde ha funnits på alla datorer
 • [ 3 ] Dåliga skärmar i labsalen
 • [ 1 ] Flash MX blev aldrig installerat i någon sal(vad vi märkte)
10
Hur fungerade handledningen i din labb-/projektgrupp?
(Labbassistents namn).
  2-bad / dålig:
  * *
      [ 2 ]
  3-good / bra:
  * * * * * * * * * * *
      [ 11 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 17 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * * * * * * * *
      [ 11 ]

  Average:   3.90
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 3 ] Nerina
 • [ 4 ] Andreas
 • [ 5 ] Richard
 • [ 3 ] Richard och Andreas
 • [ 5 ] Nerina och Richard
 • [ 4 ] Nerina Och Richard
  Nerina var mycket noggrann med att man förstod vad man gjorde och var mycket hjälpsam. Tack Nerina!
 • [ 5 ] Nerina, mycket hjälpsam
 • [ 4 ] Richard
 • [ 4 ] Nerina, Andreas, Richard
 • [ 4 ] Richard
 • [ 4 ] Richard
 • [ 4 ] Andreas
 • [ 5 ] Andreas. Bra kommentarer på labbar och de fel vi gjorde
 • [ 4 ] Nerina
  många bra kommentarer och lättillgänglig
 • [ 3 ] Nerina
 • [ 3 ] Richard
 • [ 3 ] Rikard och Nerina
  Mycket bra
11
Hur bedömer du kursen som helhet?
  3-good / bra:
  * * * * * *
      [ 6 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 18 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * * * * * * * * * * * * * *
      [ 17 ]

  Average:   4.27
  * * * * * * *
  0               3           5
 • [ 4 ] Bra att dela upp kursen i teori och projekt
 • [ 5 ] mycket bra erfarenhet.trots att man ej lyckades så har man fått sett hur det går till och är. På så sätt är man mer förberedd nästa gång
 • [ 3 ] Jag tycker att jag lärt mig alldeles för lite om design och UML
 • [ 5 ] Nyttigt att få lära sig att arbeta i en större grupp
 • [ 4 ] lite tråkig första del, lärorikt med projekt
 • [ 4 ] Gav bra erfarenhet av större projekt
 • [ 5 ] Mycket nyttig kurs inför arbetslivet
 • [ 5 ] Speglar de olika delarna i ett projekt
 • [ 5 ] mycket bra att få ökad insikt ur det är att jobba med ett större projekt
 • [ 5 ] kanonbra upplägg med teori och projekt separat!
 • [ 5 ] nyttigt att samarbeta med andra
 • [ 5 ] Interesting, especially the project
 • [ 5 ] Mycket bra med en kurs där man får öva på att jobb i större projekt. Mycket bra val av projektuppgift också. Bra att man inte fick välja gruppmeddlemar själv.
12
Vilka avsnitt/moment tyckte du var bra?
 • projektet
 • projektet
 • Projektet gav inblick i hur ett projekt fungerar i verkligheten
 • projektplanning på teoridelen
  big group work på praktikdelen
 • prova på grupparbete i större grupp
 • dokumentation, designen i projektet
 • very good experience from the project (especially communication within the group)
 • projektet, projekt är alltid bra
 • tvåspråkig tenta
 • labbarna, de var enkla men man var ändå tvungen att tänka till
 • projektarbetet var intressant och väldigt nyttigt
 • project
  projekt 17 st
  labbar 2 st
 • föreläsningarna av Ivica
 • Teoridelen - föreläsningarna
 • Projekt och laborationer
13
Vilka avsnitt/moment tyckte du var mindre bra?
 • labbar
 • Övningarna var inte givande och svåra att följa
 • tenta, flummigt
 • Lite mer info före projektet om t ex CVS
 • Föreläsningarna hade vunnit på att vara på svenska
 • customer meetings at project part
  customer acted more like a teacher then a real customer
 • CVS-lektionen
 • För mycket dokumentation
 • projectmeeting eftersom det vore bättre att bara kontakta styrgrupp när det är nödvändigt
 • labs were boring
 • tenta, en förlegad inlärnings och testmetod
 • lite tråkiga föreläsningar...he he
 • CVS-labben bör utökas. Mer specifika praktiska moment
 • första halvan kändes abstrakt
 • inlämningsuppgifterna kan vara lite mer intressanta
 • labs
 • övningarna 2 st
 • Övningarna
 • Övningarna till laborationerna. De var otydliga och snurriga.
14
Hur kan kursen förbättras?
 • mer problembaserad inlärning i början kan ersätta en del av föreläsningarna
 • "roligare" projekt
 • Tyngre UML-labbar
 • fler exempel på olika diagram
 • kursen ger mycket värdefull kunskap om olika delar i ett projekt där den första delen ger hjälp för att genomföra projektet.
 • CVS i första perioden av kursen.. någon/några labbar eller inbakade i de labbar som finns
 • Grupphemsidan borde gå att uppdatera själv. Dela in klassen från början så lär sig alla grupper CVS med inlämning och dylikt
 • Jämnare arbetsfördelning mellan första och andra delen av kursen
 • Mer labbar där man får mer UML kundskap
 • customer acts like a customer
  every group should have different projects so the presentation gets more interesting
 • Hårdare regel för att laborationerna ska vara klara för att delta i projekt. Svårt att delta aktivt i gruppen annars
 • Vore roligt med en mer aktiv kund i projektet.
  Bättre utbildning på CVS
 • start earlier with the project ( to gice the requirements earlier)
 • labbarna kan förbättras
  labassarna inte helt samstämmiga beträffande labuppgifterna
 • kortare föreläsningar, hellre fler i så fall
 • strängare krav på att labbarna ska vara klara innan projektet
 • mer omfattande projekt på den andra delen men med mindre komplicerade beräkningar
 • duggor på första delen
 • better labs
 • använda CVS från början, om det går även i labbarna alltså (dvs period 1)
 • ´Handledarn ska kunna engekska flytande
 • Mer ordning på slides till föreläsningar och information på hemsida. Man undrar ju om om man kanlita på information med föra årets datum på? Dessutom kom "årets" information om presentationen ut sent. Man borde tjäna på att vara ute i god tid.
15
Övriga komentarer och råd till läraren.
 • talk louder
 • Trevlig kurs, jobbigt med engelskan men mycket nyttigt
 • I och med att "modifiability" var ett extra krav kunde detta ha testats genom att en grupp fick i uppgift att ändra sin applikation enligt sitt eget förslag
 • the designt part could take a longer part of the course
 • one of the best, funniest and most educative courses i´ve attended to.
  make a fk-course, a follow up course like oop gk and oop fk
 • Roligt att höra så mycket exempel från egna erfarenheter ute i närningslivet som Ivica tar upp på föreläsningarna.
16
Hur kan kursens innehåll eller genomförande förbättras med avseende på miljöinslag och ett mera ekologiskt hållbart samhälle?
 • logga allas utskrifter. Inte begränsa men om det är någon som skriver ut väldigt mycket kanske den personen skulle få ett mail om det.
 • Ha kursutvärderingen på nätet kanske?
 • not to force the students to buy such expensive booksCopyright © Damir Isovic