Kursanalys

Software Engineering, 10p                                                Ivica Crnkovic, 2002-06-15

Kursinformation

1

Ansvarig lärare  

Ivica Crnkovic

2

Övriga lärare/labassar

 Nerina Bermudo, Rikard Land, Andreas Sjögren

3

period,  utsträckning, dag eller kvällstid   

Period 3, och 4, halvfart

4

Vilka klasser kom studenterna ifrån  

Datalogi, datateknik 3:de år

5

Kurslitteratur  

Software Engineering, Theory and Practice, Shari Lawrence Pleeger,
Alt: Software Engineering, Ian Sommerville

6

Antal föreläsningar
Antal timmar per tillfälle  

16 x 2  = 32 timmar

7

Antal övningar
Antal studenter per övning  

8x2
46

8

Anatal laborationer
Antal och storlek av labbgrupper

6 laborationer, 2 studenter 

  Projekt 16 timmar per vecka, 8 veckor, 7 eller 8 studenter i en grupp

8

Vilken utrustning/programvara har använts 

Windows NT,  Java Creator, Rational Rose, CVS

9

Kursens websida (med OH, övningar, tentor, etc. )   

http://www.idt.mdh.se/kurser/cd5360/02/index.htm

10

Web-länk till  kursutvärdering

http://www.idt.mdh.se/kurser/cd5360/02/evaluation/evaluator/html/summaries/cd5360_vt02Summary.html 

Genomströmning

1

Antal registrerade studenter 

46

2

Antal som skrev tentamen

41

3

Antal godkända på tentamen

Totalt 37 (80%)

4

kursbetyg (projekt + tentamen)

 5: 5 studenter, 4: 18 studenter, 3: 14 studenter

5

Antal godkända på laborationer vid kursens slut   

43

6

Antal godkända på projekt/presentationer/etc.   

44

7

Förväntat antal godkända på laborationer

44

8

Beräkna "aktivitetsgrad" (2/1)
genomströmning (3/1)
beräknad genomströmning på laborationer (6/1)
förstagångs-genomströmning (3/2)  

ktivitetsgrad = 90%
genomströmning = 80%
genomströmning på projekt=95%
förstagångs-genomströmning=95%

9

Dina åsikter om utfallet  

Bra genomströmningar. Projektarbete hjälpte dem som inte klarade tentan första gången. Något fler som inte blev godkända på omtentan än föra året. Två ad de var utländska studenter

Föreläsningar

1. Speciell pedagogik på föreläsningarna

Standard föreläsningar och laborationer, Externa gäster, projektarbete var mycket uppskattad. Tentan före projektet (inte uppskattad, men bra för att starta projektet med teoretiska bakgrund).

2. Studenternas åsikter om föreläsningarna   

Se kursutvärderingen - (kurs som helhet - betyg: 4,27)

3. Dina åsikter   

Bra utvärderingar. Projektarbetet var mycket uppskattad. Det finns utrymme att förbättra  laborationerna.

4. Studenternas åsikter om övningarna

Se  kursutvärderingen - något sämre än för resten av kursen

5. Dina åsikter

 Övningarna var OK, men fortfarande kan förbättras.

Laborationer

1. Uppskattning/beräkning av studenternas arbete

Laborationerna var lätta, senare blev det betydligt mer jobb på projekten.

2. Studenternas kommentarer

Se  kursutvärderingen

3. Labassarnas kommentarer

Mer jobb än de hade förväntat sig.

4. Studenternas synpunkter - sammanfattning

Se  kursutvärderingen - en mycket bra resultat från utvärderingen.

5. Sammanfattning

Inga stora problem med kursen, tvärtom, den var bra. Laborationerna och övningarna kan synchronoseras bättre med föreläsningarna.

Övriga moment

1. Beskrivning av momenten

Stort tyngt på projekt och grupparbete. 7-8 studenter jobbade tillsammans. De hade projektuppföljning en gång per vecka.

2. Studenternas kommentarer

Se  kursutvärderingen. Positiva och mycket positiva kommentarer.

3. Sammanfattning

Kursen genomfördes ungefär på samma sätt som föra året.  Projektarbete fungerade bra. I år fanns det ett speciellt moment - förklara varför Vasa skeppet kapsejsade, och konstruera och beräkna stabilitet av ett skepp. Gruppindelning (en blandning mellan dem bättre och något sämre) var mycket lyckad. Användning av Java fungerade bra. Configuration Management verktyget  (CVS) fungerade ganska bra, men studenterna ville ha en bättre förklaring hur  den fungerar. Extra momentet (beräkna stabiliteten och analysera noggrannhet av analysen) var svårare än jag trodde det skulle vara. Projekthandledning fungerade bra. Studenterna också vill ha tydligare krav för projektet (tyckte inte om at kraven ändrades - som er väldigt typiskt i riktiga projekt).

Övrigt om kursen

Åtgärdsplan

1. Åtgärder som finns angivna på föregående kursanalys

2. Vilka av dessa är åtgärdade och hur

3. Vad som fungerat bra på kursen enligt studenterna

    Föreläsningen, projekten, laborationerna, kursen som helhet  - se   kursutvärderingen

4. Vad som fungerat bra på kursen enligt dig

    Föreläsningen, projekten, kursen som helhet 

5. Vilka var de största bristerna/missarna enligt studenterna

Övningarna och laborationerna bör förbättras.  

6. Vilka var de största bristerna/missarna enligt dig

Den första perioden av kursen var för lätt, den andra mycket svårare.

7. Åtgärdslista för nästa kurstillfälle

 

Moment

Åtgärd

1

Verktyg

IBättre förklaring av CVS

2

Föreläsningar

Införa hemlexor  (med bonuspoäng). 

4

Projekt

Ev. inför nya moment i projekt (samarbete mellan projekten, olika modeller, etc. återstå att diskutera detta)