Kursutvärdering för kursen CD5360

Kategori: ,Alla ,Dataloger ,Datatekniker ,Fristående

Antal svar: 45


Hade du tillräckliga förkuskaper?           (1.07)
Ja
  93%
Nej
  6%


Hur bedömmer du kurslitteraturen           (3.09)
Betyg 1 (Dålig)
  6%
Betyg 2
  13%
Betyg 3
  28%
Betyg 4
  24%
Betyg 5 (Bra)
  4%

Kommentarer:Hur bedömmer du innehållet i kursen relativt till nivå och poäng?           (3.07)
Betyg 1 (För lätt)
  2%
Betyg 2
  15%
Betyg 3
  62%
Betyg 4
  13%
Betyg 5 (För svårt)
  4%

Kommentarer:Hur stor del av den schemalagda tiden var du närvarande?           (3.89)
0-20%
  4%
20-40%
  8%
40-60%
  15%
60-80%
  42%
80-100%
  26%


Hur mycket tid förrutom schemalagd tid har du lagt ner på kursen?           (10.04)
0-4h
  13%
5-8h
  17%
9-12h
  28%
13-16h
  8%
17-20h
  4%
21-24h
  0%
25-28h
  2%


Hur bedömmer du din egen arbetsinsats? (i förhållande till poäng)           (3.49)
Betyg 1 (Liten)
  2%
Betyg 2
  4%
Betyg 3
  55%
Betyg 4
  24%
Betyg 5 (Stor)
  11%

Kommentarer:Hur anser du information och instruktioner har varit i tex kursPM. LabbPM. etc.            (3.38)
Betyg 1 (Dålig)
  4%
Betyg 2
  17%
Betyg 3
  31%
Betyg 4
  33%
Betyg 5 (Bra)
  8%

Kommentarer:Hur har föreläsningarna fungerat?           (3.36)
Betyg 1 (Dålig)
  2%
Betyg 2
  6%
Betyg 3
  42%
Betyg 4
  37%
Betyg 5 (Bra)
  4%

Kommentarer:Hur har projektarbetet fungerat?           (4.33)
Betyg 1 (Dålig)
  0%
Betyg 2
  4%
Betyg 3
  13%
Betyg 4
  40%
Betyg 5 (Bra)
  40%

Kommentarer:Hur fungerade projekthandledningen i din labb/projekt-grupp?           (3.44)
Betyg 1 (Dålig)
  4%
Betyg 2
  26%
Betyg 3
  22%
Betyg 4
  31%
Betyg 5 (Bra)
  13%

Kommentarer:Hur bedömmer du kursen som helhet?           (4.11)
Betyg 1 (Dålig)
  0%
Betyg 2
  2%
Betyg 3
  26%
Betyg 4
  44%
Betyg 5 (Bra)
  22%

Kommentarer:Vilka avsnitt/Moment tycker du var bra?           ( )

Kommentarer:Vilka avsnitt/Moment tycker du var mindre bra?           ( )

Kommentarer:Hur kan kursen förbättras?           ( )

Kommentarer:Övriga kommentarer och råd till läraren.           ( )

Kommentarer:Hur kan kursens innehåll eller genomförande förbättras med avseende på miljöinslag och ett mera ekologiskt hållbart sammhälle?           ( )

Kommentarer: