Mälardalens högskola, Institutionen för Datateknik

Software Engineering, 10,0 poäng

Software Engineering course

Kurskod:CD5360Ämne:Datalogi
Nivå:CInstitution:IDt
Utbildningsområde:NaturvetenskapECTS:15,0
Inrättandedatum:19990929Förändringsdatum:19990929
Giltig fr.o.m:V00Kursspråk:Svenska

Syfte

Kursen skall ge insikt om och förståelse för hur man bygger upp programsystem inom ett större projekt.

Innehåll

Kursen består av två delar: teori och praktiskt arbete.
Teorin består av föreläsning och laborationer som omfattar en introduktion till huvuddiscipliner inom software engineering: Utvecklingsmodeller, kravhantering, konstruktion (design), implementering, test, kvalitetssäkring, projekthantering, konfigurationshantering och re-engineering.
Praktiskt arbete genomförs i form av ett utvecklingsprojekt. Flera projektgrupper formas. Varje grupp utvecklar ett större programvarusystem. Utvecklingsprojektet består av följande faser: ta fram en kravspecifikation, konstruera, implementera, presentera och verifiera resultat. Problem kommer från realistiska system inom industrin. Det kan hända att ett visst specifikt språk måste användas (som t ex Visual Basic) och att man måste använda en viss teknik och utvecklingsplattform (Windows NT, Unix, vissa grafiska paket, osv.). I fall att någon ny teknik eller språk krävs, kan en introduktionsföreläsning till projektet förekomma.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Särskild behörighet

C-programmering 5 p, datastrukturer och algoritmer 5p, objektorienterad programmering med C++ eller Java, 5p eller motsvarande. Dessutom måste man ha minst 10 poäng i andra datalogi- eller datateknikkurser på B -nivå.

Examination

LAB1, 1,0 poäng, Laboration
PRO1, 5,0 poäng, Projekt
TEN1, 4,0 poäng, Tentamen

Betyg

På kursen ges något av betygen 3, 4, 5.

Miljöaspekter

Kursen har inga speciella miljöaspekter

Litteratur

Information om aktuell kurslitteratur lämnas av institutionssekreteraren på IDt, 1999