Evaluation Summary   [ Component Technologies, cd5480, ht01/lp2, Ivica Crnkovic ]

Number of evaluations:   16

1
As whole the course was
  3-good / bra:
  * * * * *
      [ 5 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * *
      [ 10 ]
  5-excellent / utmärkt:
  *
      [ 1 ]

  Average:   3.75
  * * * * * * *
  0               3           5
2
The course has fulfilled my expectations
  3-normal / normalt mycket:
  * * * * * *
      [ 6 ]
  4-pretty much / ganska mycket:
  * * * * * * * *
      [ 8 ]
  5-very much / väldigt mycket:
  * *
      [ 2 ]

  Average:  3.75
  * * * * * * *
  0               3           5
3
The course administration was
  4-very good / väldigt bra:
  * * * * * * * * * * *
      [ 11 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * * * *
      [ 5 ]

  Average:   4.31
  * * * * * * *
  0               3           5
4
The workload of the course was
  2-not so much / inte så mycket:
  *
      [ 1 ]
  3-normal / normalt mycket:
  * * * * *
      [ 5 ]
  4-pretty much / ganska mycket:
  * * * * * * * *
      [ 8 ]
  5-very much / väldigt mycket:
  * *
      [ 2 ]

  Average:  3.69
  * * * * * * *
  0               3           5
5
I have learned
  2-not so much / inte så mycket:
  * *
      [ 2 ]
  3-normal / normalt mycket:
  * *
      [ 2 ]
  4-pretty much / ganska mycket:
  * * * * * * * *
      [ 8 ]
  5-very much / väldigt mycket:
  * * * *
      [ 4 ]

  Average:  3.88
  * * * * * * *
  0               3           5
6
The most interesting part of the course was:
 • Focusing on particular area
 • all different technologies
 • labbing
 • Diskussioner/presentationer
 • Ejb
 • The final presentation
 • making presentation slides/exercises
 • presentation
 • EJB
 • final pres.
 • listening to the final presentation
 • The final presentations
 • Project research + workshop
 • presentationerna
 • presentationerna
7
The most uninteresting part of the course was:
 • The first presentation + the case study
 • ?
 • 1:st workshop
 • -
 • don't know
 • Halftime presentation
 • none
 • -
 • case study
 • case study
 • Case studyn
 • ??
 • -
8
The course can be improved by
 • Kanske var slutpresentationerna lite för långa. Det är mycket info, men det är en avvägning
 • Tala om i förväg vad den går ut på - att man bara får sätta sig in i en teknologi. Lite dålig valmöjlighet mellan teknologier.
 • (Mer introduktion fokuserat på koncept/definitioner/terminologi)
  Bättre koppling till forskningsfronten.
 • Earlier deadline to be able to complement the slides better in time. One review maybe after updating slides.
 • Having four clear ways 1 COM/DCOM
  2 .NET
 • Helst skulle man vilja lära sig alla "områden" vilket är omöjligt. Men en större introduktion skulle ge mer övergripande förståelse redan från start.
 • Let the students write a report over the chosen subject
 • Hålla slutgiltiga presentationer vid olika tidpunkter. Det blir lite för mycket fakta på en gång. Hade varit bra med en referensperson som kan lite mer om componentmodellen som man kan fråga vid problem.
 • (Possibly) breaking up the final workshop presentations (4 2 hour long presentations in one day is a little much to absorb)
 • Blev väldigt okoncentrerad och trött framåt eftermiddagen på presentationsdagen. Kan kanske dela upp det på två dagar.
 • Dela upp presentationerna på två tillfällen. Det blev mycket att lyssna på och man blev ganska trött och okoncentrerad under eftermiddagen.
9
General comments
 • Very interesting to focus on a special technique.
 • Bra kurs!
  Bra med fokus på ett område!
 • Very useful to learn about the different technologies through the presentation. Good to go deeper into our selected technology. Gave me very much useful knowledge.
 • Very good course with good administration.
 • En intressant mycket bra kurs.
 • Maybe present the case study and show the differences between the technologies.
 • Det var väldigt intressant att höra om de olika componentmodellerCopyright © Damir Isovic