Evaluation Summary   [CD5480 - component technologies, 2002]

Number of evaluations:   9

1
As whole the course was...
  3-good / bra:
  * *  
      [ 2 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * *      
      [ 3 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * ***
      [ 4 ]

  Average:   4,11
  * * * * * * *
  0               3            5
2
The course has fulfilled my expectations
  3-good / bra:
  * * *
      [ 3 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * *      
      [ 2 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * * **
      [ 4 ]

  Average:   4.11
  * * * * * * *
  0               3           5
3
The course administration was
  2-bad / dålig:
  **
      [ 2 ]
  3-good / bra:
  *    
      [ 1 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * *      
      [ 3 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * *          
      [ 2]

  Average:  3.16
  * * * * * * *
  0               3           5
4
Project
  3-medium:
  *            
      [ 1 ]
  4-high / hög:
  * * *      
      [ 3 ]
  5-very high:
  * * * * *  
      [ 5 ]

  Average:   4.44
  * * * * * * *
  0               3           5

5

I have learned
  3-normal / normalt mycket:
  **
      [ 3 ]
  4-pretty much / ganska mycket:
  * * *      
      [ 6 ]
  5-very much / väldigt mycket:
  * * * *
      [ 2 ]


  Average:  4.22

  * * * * * * *
  0               3           5
5
Föreläsningar
  3-good / bra:
  * *  
      [ 2 ]
  4-very good / väldigt bra:
  * * * *    
      [ 4 ]
  5-excellent / utmärkt:
  * **
      [ 3 ]

  Average:  4.11
  * * * * * * *
  0               3           5

5

Arbetet
  3-lagom
  * * **
      [ 4]
  4-lite mer än lagom:
  * * * *    
      [ 4 ]
  5-mycket:
  *  
      [1 ]


  Average:  3,66

  * * * * * * *
  0               3           5
6
Possible improvements/förbättringar
 • Låt inte alla grupper göra samma projekt. Man lär sig mer om det blir flera projekt
 • skriv bättre labspecar. Beskrivningen räcker inte
 • förbättra labspecar
 • Det vore bra om man fick ett kravspec till projekt
 • Introducera ATL i samband med COM-labbar. Som labbarna är nu, ger dem en snedvriden bild om hur man jobbar med COM

 
Copyright © Damir Isovic