Mälardalens högskola, Institutionen för Datateknik

Komponentbaserade teknologier, 5,0 poäng

Component Technologies

Kurskod:CD5480Nivå:D
Ämne:DatalogiUtbildningsområde:Naturvetenskap
ECTS:7,5Kursspråk:Engelska
Fastställandedatum:2001-06-25Förändringsdatum:2001-06-25
Giltig fr.o.m.:20012

Syfte

Kursen skall ge insikt i komponentbaserade teknologier som används för att bygga upp komponentbaserade system. Studenterna kommer att lära sig att analysera, sammanfatta, exemplifiera och presentera relevant information. Studenterna kommer även att få en övergripande uppfattning om komponentbaserade teknologier och en detaljerad insyn i minst en av dessa teknologierna.

Innehåll

Kursen kommer att innehålla följande moment::
- Introduktion till komponentbaserad utveckling
- Objektorienterad programmering och komponentmodeller
- Översikt av olika komponentmodeller som COM/DCOM, JavaBeans, Enterprise Javabeans (EJB), CORBA and CORBA Component Model, NET, Bonobo
- Applikationsexempel implementerade i de olika modellerma

Undervisning

Introduktionsföreläsningar. Projektarbete: analys av en av komponentmodellerna, inlämningauppgifter, implementation av ett eller flera applikationer i en komponentmodell..

Särskild behörighet

120 högskolepoäng varav minst 60 poäng inom datalogi, datateknik eller motsvarande. Kunskap i objektorienterad utveckling och minst ett av de objektorienterade språken, C++ eller Java

Examination

PRO1, 5,0 poäng, Projekt. I projektet ingår: laboartioner, inlämningsuppgifter, projektatbete

Betyg

3, 4 eller 5.

Miljöaspekter

Kursen har inga speciella miljöaspekter.

Litteratur

Information om aktuell kurslitteratur lämnas av institutionssekreteraren på IDt