2G1909 DATORER SOM FYSIKALISKA SYSTEM

2G1909 Datorer som fysikaliska system

HT-99, D1

Datorer som fysikaliska system (DFS) är en kurs som avser att överbrygga gapet mellan den teoretiska datalogin och den faktiska fysikaliska verkligheten. Kursen omfattar sex separat schemalagda föreläsningstillfällen. Examinationen kommer att ske i form av inlämningsuppgifter.

Föreläsare: Docent B. Lisper

Kurslitteratur: Stencilerat kompendium som försäljs vid första föreläsningstillfället. Egna föreläsningsanteckningar. OBS: eftersom institutionens kopieringsmaskin f.n. är otillförlitlig kan det vara av vikt att eleverna för noggranna egna anteckningar.

Kursplan:

F1, fredag 3/9 kl. 15-17, sal F1: Introduktion. Grundläggande fysikaliska teorier av relevans vid konstruktionen av datorsystem. Fundamentala fysikaliska begränsningar för datorkommunikation och hur dessa kan upphävas. Innovativa datorarkitekturer baserade på nya principer.

F2, fredag 10/9 kl. 15-17, sal F1: Olika fysikaliska principer för lagring av information. Mikro- vs. makrostrukturer. En bokstavlig tolkning av begreppet adressrymd.

F3, fredag 17/9 kl. 15-17, sal F1: Big bang eller kombinatoriell explosion - två olika sätt att tolka begreppet entropi (fysikaliskt - informationsteoretiskt). Varför Universum inte kan ses som en konkret Turingmaskin. Utdelning av inlämningsuppgift 1.

F4, fredag 24/9 kl. 15-17, sal F1: Kvantmekanik och datalogi. Om sambandet mellan "Fuzzy logic" och Heisenbergs osäkerhetsrelation. Quantum Computing.

Tentamen:

TEN1, måndag 18/10 kl. 8-13, F12-F14.

Bredvidläsningslitteratur:

Kolrausch et. al: Praktische Physik, Springer-Verlag, Berlin 1963

Hector Dingbatz: The Special Theory of Relativity and its Implications for Information Systems, Addison-Wesley, Menlo Park CA. 1987

A. Mossberg-Gonzales: Mass Storage Systems Taken Literally, Prentice Hall, Englewood Cliffs N.J. 1988