2G1909 DATORER SOM FYSIKALISKA SYSTEM

2G1909 Datorer som fysikaliska system

HT-94, D1

Datorer som fysikaliska system (DFS) är en kurs som avser att överbrygga gapet mellan den teoretiska datalogin och den faktiska fysikaliska verkligheten. Kursen omfattar tre separat schemalagda föreläsningstillfällen. Examinationen kommer att ske i form av en inlämningsuppgift.

Föreläsare: Docent B. Lisper

Kurslitteratur: Stencilerat kompendium som försäljs vid första föreläsningstillfället. Egna föreläsningsanteckningar. OBS: eftersom institutionens kopieringsmaskin f.n. är otillförlitlig kan det vara av vikt att eleverna för noggranna egna anteckningar.

Kursplan:

F1, onsdag 7/9 kl. 15-17, sal F3: Introduktion. Grundläggande fysikaliska teorier av relevans vid konstruktionen av datorsystem. Fundamentala fysikaliska begränsningar för datorkommunikation och hur dessa kan upphävas. Innovativa datorarkitekturer baserade på nya principer.

F2, onsdag 14/9 kl. 15-17, sal F3: Olika fysikaliska principer för lagring av information. Mikro- vs. makrostrukturer. En bokstavlig tolkning av begreppet adressrymd.

F3, onsdag 21/9 kl. 15-17, sal F3: Big bang eller kombinatoriell explosion - två olika sätt att tolka begreppet entropi (fysikaliskt - informationsteoretiskt). Varför Universum inte kan ses som en konkret Turingmaskin. Utdelning av inlämningsuppgift.

Bredvidläsningslitteratur:

Kolrausch et. al: Praktische Physik, Springer-Verlag, Berlin 1963

Hector Dingbatz: The Special Theory of Relativity and its Implications for Information Systems, Addison-Wesley, Menlo Park CA. 1987

A. Mossberg-Gonzales: Mass Storage Systems Taken Literally, Prentice Hall, Englewood Cliffs N.J. 1988